Veelgestelde vragen Fosfaatrechten

Veelgestelde vragen

Hoeveel melkvee mag ik houden na de invoering van het stelsel van fosfaatrechten?

Als u melkvee houdt, dan heeft u fosfaatrechten nodig. U mag gemiddeld in een kalenderjaar niet meer mest met melkvee produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. De mestproductie wordt uitgedrukt in kg fosfaat. U bepaalt de fosfaatproductie van uw jongvee aan de hand van tabel 4 (Diergebonden forfaitaire gehalten) en voor melkkoeien aan de hand van tabel 6 (Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe). Deze tabellen zijn te vinden op de pagina Tabellen en normen.

Is de gemiddelde melkproductie van uw melkkoeien na 2015 gestegen? Dan kan dit betekenen dat u minder melkvee mag houden doordat de fosfaatproductie per melkkoe en daarmee ook de fosfaatproductie is toegenomen.

Voorbeeld

Een grondgebonden bedrijf had op 2 juli 2015 geen jongvee. Er waren op 2 juli 2015 100 melkkoeien aanwezig en de gemiddelde melkproductie was in 2015 8.100 kg. Dit bedrijf krijgt 4.060 (100 x 40,6) fosfaatrechten toegekend. De forfaitaire productie is namelijk 40,6 kg (tabel 6). Als de gemiddelde melkproductie in 2018 stijgt naar 8.900 kg mag deze landbouwer 93 (4.060 / 43,5) (tabel 6) melkkoeien houden op basis van de toegekende fosfaatrechten. Als deze landbouwer meer melkvee wil houden, moet hij extra fosfaatrechten verwerven.

Heb ik voor zeldzame rassen ook fosfaatrechten nodig?

Ja, ook voor zeldzame rassen heeft u fosfaatrechten nodig. In de regeling fosfaatreductieplan 2017 waren bepaalde zeldzame rassen uitgezonderd. Voor het stelsel van fosfaatrechten dat vanaf januari 2018 in werking treedt, is er geen uitzondering voor zeldzame rassen.

Overdrachtsformulier fosfaatrechten: Waarom is er een verschil tussen fosfaatrechten 2018 en fosfaatrechten 2019?

De hoeveelheid fosfaatrechten 2019 zijn de volledige beschikbare fosfaatrechten die u van ons heeft gekregen. Dit is ook de hoeveelheid die u kunt overdragen (vervreemden).

In 2018 kunnen niet alle rechten worden gebruikt door de overnemende partij (verwerver), omdat u ze zelf moet gebruiken voor uw eigen gehouden dieren in diercategorie 100, 101 en 102 in 2018. Het is bij de overdracht van uw fosfaatrechten dus belangrijk dat u zelf voldoende rechten overhoudt voor uw dieren.

Voorbeeld:

U heeft 1.000 kilogram fosfaatrechten ontvangen en wilt deze overdragen. Voor de gehouden en nog te houden dieren in 2018 heeft u zelf 600 kilogram rechten nodig. U kiest ervoor om in het overdrachtsformulier 1.000 kilogram fosfaatrechten over te dragen. U geeft hierbij aan dat de overnemende partij (verwerver) maximaal 400 kilogram mag benutten in 2018. De verwerver ontvangt in dat geval 900 kilogram fosfaatrechten met een benutbaar deel van 400 kilogram fosfaatrechten voor 2018.

Koop

Is er sprake van koop? Vanaf 2019 mag de verwerver de volledige 900 kilogram gebruiken voor het houden van haar of zijn dieren. Dit zijn de hoeveelheid rechten die overblijft na de afromingskorting van 10%.

Lease

Is er sprake van een lease? Dan ontvangt u voor 2019 uw 900 kilogram fosfaat terug. Heen- en teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar wordt eenmaal gekort.

Kan ik fosfaatrechten fiscaal afschrijven?

Ja, u kunt fosfaatrechten afschrijven. Minister Schouten schrijft namelijk in haar Kamerbrief dat het stelsel van fosfaatrechten waarschijnlijk eindigt op 1 januari 2028. Hierdoor zijn fosfaatrechten afschrijfbaar. 

Service menu right