Gewascodes

De geregistreerde oppervlakte grond is de oppervlakte die wij naar aanleiding van uw Gecombineerde opgave 2015 hebben geregistreerd. Hieronder ziet u om welke gewascodes het gaat.

Grasland

Dit zijn alle gewascodes die gelijk zijn aan:

 • 265: Grasland, blijvend.
 • 266: Grasland, tijdelijk.
 • 331: Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.
 • 333: Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras.
 • 334: Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras.
 • 370: Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras.
 • 372: Rand, grenzend aan blijvend bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras.

Bouwland

Dit zijn alle percelen die niet onder natuurterrein, overige grond of grasland vallen.

Natuurterrein zijnde grasland (70 kg fosfaat)

Dit zijn alle gewascodes die gelijk zijn aan:

 • 332: Grasland natuurlijk. Hoofdfunctie natuur.
 • 331: Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw met natuurbeheertype:
  - nog om te vormen naar natuur (N00.01)
  - nat schraalland (N10.01), vochtig hooiland (N10.02)
  - bloemdijk (N12.01)
  - kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
  - glanshaverhooiland (N12.03)
  - kruiden- en faunarijke akker (N12.05)
  - vochtig weidevogelgrasland (N13.01)
  - wintergastenweide (N13.02)

De gebruikstitel = 11 (natuurpacht) en de gewascode is gelijk aan: '332', '336', '265', '266', '331', '333', '334', '370' of, '372'.

Natuurterrein overig (20 kg fosfaat)

Gewascode 335: Natuurterreinen (inclusief heide).De gebruikstitel = 11 (natuurpacht) en de gewascode is niet gelijk aan: '332' '336', '265', '266', '331', '333', '334', '370', '372' '1936', '343', '1574', '1950', '2033', '2300', '2620', '2621', '2622', '2623', '2624', '2625', '2626', '2627', '2629', '2630', '2631', '2632', '2633', '2634', '2635', '1081', '1082', '1083', '1084', '1085', '1086', '1087', '1088' '1089', '1090', '1091', '1092', '1093' of '1094'.

Service menu right