Service menu right

Handel in fosfaatrechten

Heeft u fosfaatrechten en wilt u die overdragen? Dan meldt u de overdracht bij ons. Bij het overdragen wordt een percentage van de overgedragen fosfaatrechten afgeroomd. Op 13 juni 2019 is dit percentage verhoogd van 10% naar 20%.

Hoe werkt het?

Wilt u fosfaatrechten overdragen? Dit kan als u de fosfaatrechten overdraagt aan een ander landbouwbedrijf. Op het formulier Fosfaatrechten overdragen geeft u aan hoeveel fosfaatrechten u (de vervreemder) wilt overdragen aan de overnemende partij (de verwerver). U kunt ook rechten verleasen. Lees meer hierover onder Rechten verleasen op deze pagina.

Is er sprake van een bedrijfsoverdracht of een bedrijfssplitsing? Dan geeft u in het formulier Bedrijfsoverdracht melden aan dat u de fosfaatrechten overdraagt.

Afroming en uitzonderingen

Er wordt een percentage van de overgedragen rechten afgeroomd als u fosfaatrechten overdraagt, ook bij een bedrijfsoverdracht. Het afromingspercentage is op dit moment 20%. Er is geen afroming van fosfaatrechten bij:

  • erfopvolging;
  • bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad;
  • vorming van een man-vrouw maatschap, man-vrouw V.O.F. of man-vrouw CV. Dit geldt voor een huwelijk en een geregistreerd partnerschap;
  • een overdracht van fosfaatrechten naar het landbouwbedrijf waar ze datzelfde kalenderjaar vandaan kwamen (zie ook Rechten verleasen).

Wanneer bijvoorbeeld geen afroming?

  • U bent een natuurlijk persoon en u draagt fosfaatrechten over aan een maatschap waarin een persoon zit met wie u bloed- of aanverwantschap heeft in de eerste, tweede of derde graad. Het maakt niet uit wie er verder in de maatschap zit.
  • U bent een natuurlijk persoon in een maatschap en u draagt fosfaatrechten over op naam van de maatschap aan een persoon met wie u bloed- of aanverwantschap heeft in de eerste, tweede of derde graad (geen BV/NV). Het maakt niet uit wie er verder in de maatschap zit.
  • U bent een natuurlijk persoon die zijn fosfaatrechten zelf inbrengt in een maatschap met anderen.

Wanneer bijvoorbeeld wel?

  • U bent een natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan iemand met wie u geen bloed- of aanverwantschap heeft in de eerste, tweede of derde graad.
  • U bent een natuurlijk persoon en u draagt uw fosfaatrechten over aan een BV of NV. U kunt namelijk geen verwantschap hebben met een BV of NV.
  • U bent een natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan een maatschap zonder familielid.

Afspraken over de overdracht

Houdt u melkvee in diercategorie 100, 101 en 102 in het jaar van de overdracht? Dan is het belangrijk dat u zelf voldoende rechten overhoudt voor uw dieren. U maakt daarom afspraken over de hoeveelheid rechten die de verwerver in het jaar van de overdracht mag gebruiken. Dit wordt benutting genoemd. De hoeveelheid rechten die u als vervreemder zelf in het jaar van overdracht nodig heeft, kan de verwerver in dat jaar niet gebruiken voor zijn of haar melkvee in diercategorie 100, 101 en 102.

U maakt daarom niet alleen afspraken met de verwerver over de over te dragen rechten. U spreekt ook af wat de benutting hiervan is in het jaar van overdracht. Dit geeft u ook aan in het overdrachtsformulier. De hoeveelheid rechten die u niet nodig heeft, en dus ook niet benut, kan door de verwerver worden benut in het jaar van de overdracht. Vanaf het volgende kalenderjaar mag de verwerver de volledig overgedragen rechten gebruiken. Als de overdracht wordt afgeroomd is deze benutting nooit groter dan 80% van het totaal aantal overgedragen rechten.

De afspraak kan er als volgt uitzien:

U heeft 100 fosfaatrechten ontvangen en meldt de overdracht hiervan in 2019. Er is geen sprake van een uitzondering, dus de overdracht wordt met 20% afgeroomd. Dit betekent dat de verwerver maximaal 80 kg fosfaatrechten bijgeschreven krijgt. U heeft zelf in 2019 30 kg fosfaatrechten nodig voor uw melkvee. U verkoopt al uw melkvee in 2019. In 2020 heeft u daarom 0 kg rechten nodig.

In 2019 ziet de overdracht er dan als volgt uit: U draagt als vervreemder 100 kg rechten over met een benutting van 70 kg in 2019. De verwerver ontvangt na de 20% afroming 80 kg fosfaatrechten. Hiervan mag hij of zij in 2019 70 kg benutten. Bij de verwerver worden in 2019 dus 70 kg benutbare fosfaatrechten bijgeboekt en voor 2020 80 kg. De vervreemder houdt voor 2019 30 kg benutbare fosfaatrechten en voor 2020 0 kg.

U ziet de volgende samenvatting in het overdrachtsformulier. Deze is geschetst voor de verwerver.

Fosfaatrechten 2020: 100 – 20 = 80 kg
Fosfaatrechten in 2019: 70 kg

Of:

U besluit in december 2019 te stoppen met uw bedrijf en u gaat uw vee en uw fosfaatrechten apart verkopen in 2019. Het gaat om 1.000 kg fosfaatrechten. Er is geen sprake van een uitzondering, dus de overdracht wordt met 20% afgeroomd. Omdat u gedurende heel 2019 uw volledige veestapel heeft gehad, moet u over 2019 over voldoende fosfaatrechten beschikken, in dit geval 1.000 kg fosfaatrechten.

In 2019 ziet de overdracht er dan als volgt uit: U draagt als vervreemder 1.000 kg rechten over met een benutting van 0 kg in 2019. De verwerver ontvangt na de 20% afroming 800 kg fosfaatrechten. Hiervan mag hij of zij in 2019 0 kg benutten. Bij de verwerver worden in 2019 dus geen fosfaatrechten bijgeboekt en voor 2020 worden 800 kg bijgeboekt. De vervreemder houdt voor 2019 1.000 kg fosfaatrechten en voor 2020 0 kg.

U ziet dan de volgende samenvatting in het overdrachtsformulier. Deze is geschetst voor de verwerver.

Fosfaatrechten 2020: 1.000 – 200 = 800 kg
Fosfaatrechten in 2019: 0 kg

Rechten verleasen

Het is ook mogelijk om uw rechten te verleasen. U meldt dit met 2 overdrachtsformulieren en betaalt 2 keer de legeskosten. De vervreemder draagt de rechten eerst over aan de verwerver. Deze overdracht wordt met 20% afgeroomd, tenzij er sprake is van een uitzondering (Zie ook Afromingen en uitzonderingen).

De verwerver draagt vervolgens binnen hetzelfde kalenderjaar de verworven fosfaatrechten over naar de oorspronkelijke vervreemder. Deze tweede overdracht wordt niet met 20% afgeroomd als deze binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gemeld.

De afspraak kan er als volgt uitzien:

U heeft 1.000 kg fosfaatrechten ontvangen en wilt deze tijdelijk overdragen. Er is geen sprake van een uitzondering, dus de overdracht wordt met 20% afgeroomd. Voor de gehouden en nog te houden dieren in 2019 heeft u zelf 600 kg rechten nodig. In 2020 gaat u melkvee kopen en u verwacht dat u 920 kg fosfaatrechten nodig heeft.

In 2019 ziet de overdracht er dan als volgt uit: U draagt als vervreemder 400 kg rechten over met een benutting van 400 kg rechten in 2019. De verwerver ontvangt na de 20% afroming 320 kg fosfaatrechten. Hiervan mag hij of zij in 2019 320 kg benutten. Bij de verwerver worden in 2019 dus 320 kg fosfaatrechten bijgeboekt en voor 2020 wordt 320 kg bijgeboekt. De vervreemder houdt voor 2019 600 kg fosfaatrechten.

De verwerver vult vervolgens ook een overdrachtsformulier in. Hij of zij kiest ervoor om 320 kg fosfaatrechten over te dragen naar de oorspronkelijke vervreemder met een benutting van 0 kg rechten in 2019. Bij de oorspronkelijke vervreemder worden in dit geval 320 kg fosfaatrechten bijgeboekt in 2020. Hiervan mag hij of zij in 2019 0 kg benutten. De vervreemder heeft in dit geval in 2020 920 kg fosfaatrechten, de verwerver heeft in 2020 0 kg fosfaatrechten.

Hypotheekhouder

Rust er een blokkaderecht op uw fosfaatrechten? Dan moet uw hypotheekhouder akkoord gaan met de overdracht van uw fosfaatrechten.

Registratie overdracht

Voor de verwerking van de overdracht in fosfaatrechten betaalt u leges, ook bij een bedrijfsoverdracht. De hoogte van deze leges is € 100 per transactie. De verwerver kan met iDeal betalen of met een factuur. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat u de factuur ontvangt.

Na de betaling van de leges ronden wij de beoordeling normaal gesproken binnen 8 weken af. De vervreemder en de verwerver ontvangen dan een actueel overzicht van de geregistreerde fosfaatrechten.

Verwerft u de rechten? Op het moment dat uw fosfaatrechten worden geregistreerd, mag u ze het hele kalenderjaar gebruiken. Zoals uitgelegd geldt dit alleen voor het gedeelte van de fosfaatrechten die in het overdrachtsjaar niet door de vervreemder worden gebruikt voor de door hem of haar gehouden dieren.

Neemt u de rechten bijvoorbeeld halverwege het lopende kalenderjaar over? Dan worden de rechten die u in dat jaar mag gebruiken geregistreerd voor het hele kalenderjaar. Op deze manier kunt u voor uzelf nagaan of u als landbouwer voldoende fosfaatrechten heeft voor de productie van dierlijke meststoffen met melkvee (uitgedrukt in kilogrammen fosfaat) in het hele jaar.