Vleesvee & zoogkoeien

Wat is het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij? Dit is de afgelopen periode veel genoemd en besproken.

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten daarom een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd. De vrijstellingsregeling is bekend gemaakt en kan ingaan nadat de notificatieprocedure bij de Europese Commissie is afgerond.

Dat betekent:

•    dat er geen fosfaatrechten nodig zijn voor jongvee van vleesveehouders dat geen kalf krijgt.
•    dat wij de vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders kunnen openstellen als de notificatieprocedure hiervoor is afgerond door de Europese Commissie.
•    dat wij verwachten dat het vrijstellingsformulier open gaat in oktober 2018. U kunt tot 1 november 2018 aan ons doorgeven dat u mee wilt doen.

Geen fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee

Bent u vleesveehouder en houdt u jongvee voor de vleesproductie? De beleidsregel Fosfaatrechten jongvee betekent het volgende voor u:

U heeft alleen fosfaatrechten nodig als uw jongvee bestemd is om een kalf te krijgen.

U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt.

Wat betekent dit voor uw fosfaatrechten?

Heeft u begin 2018 fosfaatrechten van ons gekregen voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf)? Houd er rekening mee dat wij deze  toekenning  opnieuw gaan  beoordelen en zo nodig herzien.  

U krijgt hier dan schriftelijk bericht van.

Weten voor welke dieren u fosfaatrechten nodig heeft? Lees het op onze informatiepagina Fosfaatrechten algemeen.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Bent u zoogkoeienhouder? Voor u geldt hetzelfde: u heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen, dus ook voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden.

We verwachten daarom een vrijstelling voor zoogkoeienhouders: hiermee hebben zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat kalveren krijgt als zij voldoen aan de voorwaarden.

Aanmelden waarschijnlijk vanaf oktober 2018

Wij kunnen de vrijstelling openstellen zodra de notificatieprocedure is afgerond met de Europese Commissie. Wij verwachten dat dit in oktober 2018 zal zijn. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor de vrijstelling. U houdt zich vanaf dat moment ook aan de voorwaarden.

Zodra wij weten vanaf wanneer u zich kunt aanmelden leest u dat op deze pagina. Houdt daarvoor deze pagina in de gaten.

Voorlopige voorwaarden

In hoofdlijnen gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling. Deze zijn nog onder voorbehoud:

  • U laat de fosfaatrechten die wij aan u hebben toegekend vervallen. Dit geldt ook voor de rechten die u al heeft overgedragen.
  • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.
  • U houdt geen melk – of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee  voor de melkveehouderij op uw bedrijf.
  • Dan zorgt u ervoor dat de runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet op een bedrijf gehouden worden dat melk produceert voor consumptie of verwerking
  • U was de afgelopen 3 jaar geen bestuurder van een ander bedrijf waar wij fosfaatrechten aan hebben toegekend. Was u dat wél? Of bent u nog steeds bestuurder? Dan moet ook het andere bedrijf de fosfaatrechten laten vervallen. Alleen dan kunt u vrijstelling krijgen.

Meedoen vanaf 2018? Dan is er 1 extra voorwaarde:

  • U draagt geen fosfaatrechten meer over aan een andere landbouwer nadat u aan ons heeft doorgegeven dat uw rechten mogen vervallen.

Alvast meer weten over de voorwaarden en hoe u zich kunt aanmelden? U leest het onder Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders.

Service menu right