Vleesvee & zoogkoeien

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd. De vrijstellingsregeling is gepubliceerd en ingegaan op 24 oktober 2018.

Dat betekent:

 • dat er geen fosfaatrechten nodig zijn voor jongvee van vleesveehouders dat geen kalf krijgt.
 • dat u wel fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van vleesveehouders dat wel een kalf krijgt (bestemd om zoogkoe te worden). Daar kunnen vleesveehouders een vrijstelling voor aanvragen.
 • dat u zich kon aanmelden voor deze vrijstelling vanaf 24 oktober tot en met 31 december 2018 als u fosfaatrechten heeft ontvangen voor uw bedrijf.
 • dat u zich tot en met 1 december 2018 kon aanmelden als u geen fosfaatrechten heeft ontvangen voor uw bedrijf.

Geen fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee

Bent u vleesveehouder en houdt u jongvee voor de vleesproductie? De beleidsregel Fosfaatrechten jongvee betekent het volgende voor u:

 • U heeft alleen fosfaatrechten nodig als uw jongvee bestemd is om een kalf te krijgen.
 • U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt.

Wat betekent dit voor uw fosfaatrechten?

Heeft u begin 2018 fosfaatrechten van ons gekregen voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf)? We hebben de toekenning van de fosfaatrechten dan opnieuw beoordeeld en iedereen heeft hier inmiddels schriftelijk bericht van ontvangen.

Weten voor welke dieren u fosfaatrechten nodig heeft? Lees het op onze informatiepagina Fosfaatrechten algemeen.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Bent u zoogkoeienhouder? Voor u geldt hetzelfde: u heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee dat een kalf krijgt, dus ook voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden.

Voor zoogkoeienhouders is er een vrijstelling: hiermee hebben zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat kalveren krijgt als zij voldoen aan de voorwaarden.

Deelname 2018 en/of 2019

Vanaf 24 oktober kon u zich aanmelden voor de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders. Als uw bedrijf fosfaatrechten van ons heeft ontvangen, dan kon dit uiterlijk tot 31 december 2018.

Heeft u geen fosfaatrechten ontvangen voor uw bedrijf? U kon u zich tot en met 1 december aanmelden. Als u zich heeft aangemeld vanaf 2018, dan geldt de vrijstelling ook voor 2019.

Na uw aanmelding in 2018 nog fosfaatrechten of extra fosfaatrechten ontvangen?

Had u nog geen fosfaatrechten ontvangen voor uw bedrijf en heeft u na uw aanmelding voor de vrijstellingsregeling nog fosfaatrechten toegekend gekregen? Stuur dan zo snel mogelijk een formulier Wijziging Vervallen van dierproductierechten naar ons om uw fosfaatrechten te laten vervallen. Zo zorgt u ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden en gebruik kunt blijven maken van de vrijstellingsregeling. Als u de fosfaatrechten niet laat vervallen, dan kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling. U moet voldoende fosfaatrechten hebben voor de gehouden runderen en de runderen die u gaat houden en bestemd zijn om een zoogkoe te worden. Had u al fosfaatrechten toegekend gekregen en deze voor de vrijstelling laten vervallen? Dan vervallen de extra verkregen fosfaatrechten binnenkort ook. U hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen. U krijgt nog een overzicht waarbij het fosfaatrecht vanaf 2019 is bijgesteld naar 0 kilogram.

Voorwaarden

U houdt zich aan de volgende voorwaarden voor de vrijstelling:

 • U laat de fosfaatrechten die wij aan u hebben toegekend vervallen. Dit geldt ook voor de rechten die u al heeft overgedragen.
 • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.
 • U houdt geen melk– of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op uw bedrijf.
 • Dan zorgt u ervoor dat de vrouwelijke runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet op een bedrijf gehouden worden dat melk produceert voor consumptie of verwerking.
 • U was de afgelopen 3 jaar geen bestuurder van een ander bedrijf waar wij fosfaatrechten aan hebben toegekend. Was u dat wel? Of bent u nog steeds bestuurder? Dan moet ook het andere bedrijf de fosfaatrechten laten vervallen. Alleen dan kunt u vrijstelling krijgen.

Meedoen vanaf 2018? Dan is er 1 extra voorwaarde:

 • U draagt geen fosfaatrechten meer over aan een andere landbouwer nadat u aan ons heeft doorgegeven dat uw rechten mogen vervallen.

Meer weten over de voorwaarden en hoe u zich kunt aanmelden? U leest het onder Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders.

Service menu right