Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij

Meer artikelen
Koeien in de wei

Melkveehouders die in 2017 de melkveestapel beëindigen, kunnen voor de Subsidie beëindiging melkveehouderij in aanmerking komen. U kunt zich niet meer aanmelden. Het budget is op de eerste openstellingsdag, 20 februari, al overschreden.

De premie per melkkoe is € 1.200. Met deze maatregel wordt een reductie van 2,5 miljoen kilogram fosfaat beoogd.

Lees meer over de voorwaarden van de Subsidie beëindiging melkveehouderij.

Service menu right