Nederland moet in 2017 de fosfaatproductie terugbrengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. Op 3 februari 2017 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen om deze vermindering te realiseren.

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 stimuleert melkproducerende bedrijven om het aantal stuks rundvee terug te brengen. Hierdoor zal er 4 miljoen kilogram minder fosfaat zijn in 2017.

In het fosfaatreductieplan zijn extra regels opgenomen om te voorkomen dat runderen worden verplaatst naar bedrijven die niet onder de regeling vallen.

 

Service menu right