Bedrijfsoverdrachten

Meer artikelen
Koeien in de wei

Bent u een melkproducerend bedrijf en heeft u een beëindigd bedrijf overgenomen na 2 juli 2015? Dan is het mogelijk om het referentieaantal en het doelstellingsaantal van het beëindigde bedrijf over te nemen.

Hoe u een overdracht kunt melden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht op mijn.rvo.nl. Geef op het formulier 'Melding overdracht' duidelijk aan dat u het referentieaantal (en doelstellingsaantal) of de referentie van het beëindigde bedrijf wilt overnemen.

Splitsingen

Heeft u een deel van een beëindigd bedrijf overgenomen? Dan kunt u een deel van het referentieaantal en/of doelstellingsaantal (melkproducerend bedrijf) of de referentie (niet-melkproducerend bedrijf) van het beëindigde bedrijf overnemen. Meld de overname met het formulier 'Melding overdracht'. Meld daarnaast de verdeling van de referentieaantallen en de doelstellingsaantallen via het splitsingsformulier. De formulieren vindt u op de pagina Fosfaatreductieplan 2017 op mijn.rvo.nl.

Het verzoek voor het melden van de bedrijfsoverdracht of -splitsing moest uiterlijk op 3 april 2017 zijn ingediend. Indien de bedrijfsoverdracht of splitsing na 1 maart 2017 heeft plaatsgevonden dan dient u het verzoek uiterlijk 1 maand na de overdracht in.

Heeft u vragen over wat het melden van een bedrijfsoverdracht of -splitsing voor gevolgen heeft voor de fosfaatreductieregeling of de fosfaatrechten? Bekijk dan het overzicht Melden overdrachten en splitsingen (pdf). U vindt dit overzicht ook onder aan deze pagina.

Download:

Service menu right