Beslissing fosfaatreductieplan 2017

Meer artikelen
Koeien in de wei

Voor de Regeling fosfaatreductieplan 2017 controleren wij of u het aantal runderen op uw bedrijf heeft teruggebracht tot het referentie- of het doelstellingsaantal voor de betreffende maand. U ontvangt per periode een beslissing hierover.

Nederland moet in 2017 de fosfaatproductie terugbrengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. Hiervoor is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in het leven geroepen.

5 perioden

Vanaf 1 maart 2017 wordt de melkveestapel in 5 perioden verkleind. Melkproducerende bedrijven moeten hun vrouwelijke runderen terugbrengen naar het niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Voor grondgebonden bedrijven geldt de korting van 4% niet.

PeriodeBeslissenVerrekend met melkgeld
Maart-aprilMei/juniJuni
Mei-juniJuliAugustus
Juli-augustusSeptemberOktober
September-oktoberNovemberDecember
November-decemberJanuariFebruari

 

ZuivelNL voert het deel van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 uit voor alle bedrijven die koemelk produceren voor consumptie of verwerking en die aangesloten zijn bij ZuivelNL. Een klein aantal melkveebedrijven is niet aangesloten bij een zuivelorganisatie. Deze bedrijven ontvangen 7 dagen na de beslissing een factuur van RVO.nl. Bij sommige bedrijven kunnen we de berekening nog niet uitvoeren. Die ontvangen later een bericht.

Beslissing

Per periode van 2 maanden ontvangt u een beslissing. In die brief leest of u voldoende gereduceerd heeft. Controleer goed of de berekening klopt.

Hoger dan doelstellingsaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf hoger dan het doelstellingsaantal? Dan krijgt u een hoge geldsom opgelegd per periode van € 480 per GVE boven het referentieaantal.

Lager dan doelstellingsaantal, hoger dan referentieaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf lager dan het doelstellingsaantal, maar hoger dan uw referentieaantal? Dan krijgt u een solidariteitsgeldsom opgelegd per periode van € 112 per GVE boven het referentieaantal.

Lager dan referentieaantal

Is het gemiddeld aantal GVE’s op uw bedrijf lager dan uw referentieaantal? Dan krijgt u geen geldsom opgelegd. U kunt in dat geval een bonus ontvangen. De hoogte van de bonus bedraagt in periode 1 tot en met 3 maximaal € 120 per GVE. In periode 4 en 5 is dit maximaal € 300 per GVE. Uw bedrijf kan maximaal een bonus ontvangen voor de reductie van 10% ten opzichte van uw referentieaantal.

Jongveegetal

Vanaf periode 2 krijgt u mogelijk te maken met het jongveegetal. De heffing wordt op 2 manieren berekend. Bij het berekenen van de geldsom telt de hoogste uitkomst. Voor een bonus geldt de laagste uitkomst.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een digitaal bezwaarschrift bij ons indienen.

Gaat u bezwaar maken? Houd dan rekening met het volgende:

  • Als uw bezwaar gaat over diergegevens, zorgt u zelf voor een juiste registratie in het I&R-systeem.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging. Binnen 12 weken ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift. Deze termijn vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht. Uiteraard doen wij er alles aan om uw bezwaarschrift eerder af te handelen.
  • Een juridisch medewerker neemt telefonisch contact met u op. In dat gesprek kunt u uw bezwaar toelichten.
  • Een bezwaar heeft geen opschortende werking. Ondanks dat u bezwaar maakt, moet u wel de factuur betalen of wordt er geld ingehouden op uw melkgeld. Wordt uw bezwaar (deels) gegrond verklaard? Dan ontvangt u uw geld (deels) terug en ontvangt u automatisch wettelijke rente over het bedrag dat u te veel heeft betaald.

U maakt ook bezwaar als:

  • uw bezwaarschrift over een eerdere periode nog niet is beoordeeld of;
  • als de wijzigingen in uw registratie nog niet zijn verwerkt.

In het document onder Downloads ziet u de stappen die u doorloopt bij het indienen van een bezwaar.

Service menu right