Voerspoor melkveehouderij

Meer artikelen
Koeien in de wei - Fosfaatrechten

Om het fosfaatgehalte in mest te verlagen, wordt het fosforgehalte in mengvoer verlaagd. Deze maatregel wordt geheel door mengvoerbedrijven uitgevoerd.

De mengvoerbedrijven brengen het fosforgehalte in mengvoer terug voor melkveebedrijven. Hierdoor kan de fosfaatproductie in 2017 met 1,7 miljoen kilogram worden verminderd.

Service menu right