Gebruiksnormen mest

Meer artikelen
Mest uitrijden met groene trekker - Gebruiksnormen mest

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond, de grondsoort en wat u verbouwt.

U kunt voor deze berekening gebruik maken van de Regelhulp die wij hiervoor hebben ontwikkeld. Door een aantal gegevens in te vullen in de Regelhulp wordt eerst de gebruiksruimte berekend en vervolgens het werkelijke gebruik. Er wordt geen verbinding gemaakt met de systemen van RVO.nl. Met dit programma geeft u dus ook geen gegevens door. De Regelhulp is in eerste instantie ontwikkeld voor melkveehouders.

Zelf verantwoordelijk

Deze Regelhulp is ontwikkeld door RVO.nl. Wij zorgen er voor dat de forfaits in de berekening juist zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van deze berekening. De uitkomst van deze berekening heeft geen juridische grondslag tijdens controles op de gebruiksnormen door RVO.nl en/of de NVWA.

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Service menu right