Veelgestelde vragen Derogatie

Veelgestelde vragen

Mag ik zaaizaad met fosfaatcoating gebruiken als ik meedoe aan derogatie?

Ja, het gebruik van zaaizaad met fosfaatcoating (I-seed) is toegestaan op derogatiebedrijven tot een niveau van 2 kilogram fosfaat per hectare. Door deze vrijstelling mag u I-seed, zoals gecoatet gras- of maïszaad, zaaien volgens de gangbare zaaidichtheden.

Welk fosfaat mag ik gebruiken als ik meedoe aan derogatie?

Als u meedoet aan derogatie, mag u alle fosfaat in dierlijke mest en overige organische meststoffen gebruiken. Ook fosfaat in mineralenconcentraat is toegestaan. Mineralenconcentraat valt namelijk onder dierlijke mest. Alle fosfaat in anorganische meststoffen (kunstmest) mag u niet gebruiken.

Kunstmeststoffen waar maximaal 0,5% fosfaat (dus 5 gram fosfaat per kilogram) in zit, worden niet als fosfaatkunstmeststof aangemerkt. Dit komt omdat de kunstmeststof op een andere manier wordt toegediend. Bevat het spuiwater maximaal 0,5 % fosfaat? Dan is het gebruik hiervan op derogatiebedrijven wel toegestaan.

Hoe bepaal ik uit welke grondsoorten mijn percelen bestaan?

U ziet op de Grondsoortenkaart Nederland uit welke grondsoorten uw percelen bestaan. Dit kunt u ook in Mijn percelen zien door bij de legenda Grondsoorten aan te vinken.

Mag ik per perceel landbouwgrond de hoogte van derogatie berekenen?

Ja, als uw perceel landbouwgrond bestaat uit zand en löss en ligt in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg mag u rekenen met de norm van 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest. Voor de overige percelen landbouwgrond in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kilogram.

De provinciegrenzen zijn bepalend voor de bepaling van de hoogte van derogatie. Ligt een deel van het perceel in de provincie waarvoor 230 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt? Dan rekent u voor dat deel met 230 kilogram. Voor het andere deel van het perceel dat in de provincie ligt waarvoor 250 kilogram stikstof uit graasdierenmest geldt, rekent u met 250 kilogram.

Service menu right