Service menu right

Dierlijke mest gebruiksnorm en gebruiksruimte

Meer artikelen
Koeien in de wei - gebruiksnormen dierlijke mest

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Deze gebruiksruimte berekent u zelf. Ook rekent u uit hoeveel mest u daadwerkelijk produceert.

Naast de berekening van gebruiksruimte voor dierlijke mest, berekent u ook de gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van:

  • de hoeveelheid landbouwgrond;
  • de grondsoort;
  • en wat u verbouwt.

Gebruiksnorm en gebruiksruimte

Voor dierlijke mest is de gebruiksnorm 170 kilo stikstof per hectare landbouwgrond. Voor derogatiebedrijven geldt een norm van 250 of 230 kilo stikstof per hectare. De rekensom is als volgt: het aantal hectare landbouwgrond x 170 kilo stikstof uit dierlijke mest = uw gebruiksruimte dierlijke mest.