Equivalente maatregelen

Meer artikelen
Boer in veld met aardappels

Landbouwers die de afgelopen jaren hogere gewasopbrengsten hadden, of rijenbemesting in mais toepassen op zand- en lössgrond kunnen een extra stikstof- of fosfaatnorm gebruiken. Dit kan door de zogenaamde equivalente maatregelen. U mag dan onder bepaalde voorwaarden extra bemesten.

Equivalente maatregelen

U kunt gebruikmaken van 4 verschillende maatregelen. Voor elke maatregel zijn er voorwaarden. Die leest u op de pagina over de maatregel:

  1. Extra stikstof bij hogere opbrengsten
  2. Extra fosfaat bij lage fosfaattoestand en hoge opbrengsten
  3. Extra fosfaat bij neutrale fosfaattoestand en hoge opbrengsten
  4. Extra stikstof bij rijenbemesting in mais

Aanmelden

U kunt zich van 1 februari tot en met 1 juni 2019 aanmelden voor een of meer equivalente maatregelen. Dit doet u op mijn.rvo.nl op de pagina Equivalente maatregelen.

Maatregelen en stikstofdifferentiatie combineren

U kunt de equivalente maatregelen met elkaar combineren. Alleen de combinatie van maatregel 1 en maatregel 4 kan niet.

Deze 2 maatregelen kunt u ook niet combineren met stikstofdifferentiatie. Hiermee voorkomen we dat voor hetzelfde gewas de gebruiksnorm 2 keer wordt verhoogd.

Gewasopbrengst

Op de pagina's over de equivalente maatregelen komt u de term gewasopbrengst tegen. U berekent deze met de volgende gegevens:

  • De hoeveelheid geoogst gewas in een bepaald jaar.
  • Het tarragewicht, in tonnen per hectare per jaar, vastgesteld door de afnemer.
U trekt het tarragewicht af van de hoeveelheid geoogst gewas. De uitkomst is uw gewasopbrengst.

Service menu right