Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’ bij zeer hoge opbrengsten

Meer artikelen
Boer in veld met aardappels

Een van de equivalente maatregelen is fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten. Als u hiervan gebruikmaakt en u voldoet aan de voorwaarden, dan mag u een extra fosfaatnorm hanteren.

De extra fosfaatnorm is van toepassing op suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen, zaai-ui en mais. Het gaat om percelen bouwland die structureel meer dan de fosfaatgebruiksnorm van 75 kilogram fosfaat per hectare per jaar aan de bodem onttrekken.

Deze maatregel voorkomt dat de fosfaattoestand verder daalt. Het is juist wenselijk dat de fosfaattoestand voor bouwland van 'laag' naar 'neutraal' gaat. Om die reden wordt een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm van 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar toegestaan, als u hoge gewasopbrengsten heeft gerealiseerd.

Aanmelden

U kunt zich voor deze en andere equivalente maatregelen aanmelden van 1 februari tot en met 1 juni.

Wilt u maatregelen combineren? Lees welke combinaties niet mogelijk zijn op de pagina Equivalente maatregelen.

Voorwaarden

Voor de hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U teelt suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen, zaai-ui of mais.
 • De extra gebruiksnorm is gesteld op 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar voor:
  • suikerbieten, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal suikerbieten dat in 2016 en 2017 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 85 ton per hectare bedroeg;
  • consumptieaardappelen, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal consumptieaardappelrassen dat in 2016 en 2017 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 65 ton per hectare bedroeg;
  • pootaardappelen, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal pootaardappelen dat in 2016 en 2017 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 45 ton per hectare bedroeg;
  • zaai-uien, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal zaai-uien dat in 2016 en 2017 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 75 ton per hectare per jaar bedroeg;
  • mais, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal mais dat in 2016 en 2017 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 60 ton per hectare per jaar bedroeg.
 • Voor de gewassen suikerbieten en consumptieaardappelrassen uit tabel 14 (pdf) machtigt u de afnemer(s) om gegevens te verstrekken over de afgenomen hoeveelheden als daarom wordt gevraagd.
 • Voor de gewassen pootaardappelen, zaai-ui, mais en andere consumptieaardappelen dan in tabel 14 (pdf) genoemde consumptieaardappelen, heeft u een schriftelijk bewijs van de afnemer en een samenstellingsverklaring van de accountant nodig. De bewijsstukken zijn op uw bedrijf aanwezig. Lees meer hierover in de volgende paragrafen, bij Schriftelijk bewijs en Samenstellingsverklaring.
 • U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee.
 • U mag voor de extra bemesting, door de verhoging van de fosfaatgebruiksnorm, alleen gebruikmaken van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vast mest van graasdieren. Dit blijkt uit uw administratie door gebruik van mestcodes of opmerkingscodes.
 • U meldt zich tijdig aan, uiterlijk op 1 juni 2018.
 • U bewaart de gegevens. Welke gegevens u bewaart, leest u onderaan deze pagina, bij Gegevens bewaren.
 • U neemt deel aan monitoring van de milieu-effecten.

Schriftelijk bewijs

Als schriftelijk bewijs van de afnemer kunt u denken aan facturen, afleverbewijzen en historische financiële informatie. Daaruit blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en wat de gewasopbrengst is die aan deze afnemer is geleverd. De afnemer heeft deze bewijsstukken geaccordeerd.

Samenstellingsverklaring

Uit de samenstellingsverklaring van de accountant (versie 4410, van 1 januari 2016) blijkt dat de gewasopbrengst die aan een afnemer zou zijn geleverd in overeenstemming is met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Wat staat er in de samenstellingsverklaring?

 • de totale gewasopbrengst in 2016 en 2017. U doet dit aan de hand van facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken van de afnemer.
 • de prijs per gewichtseenheid van het gewas. De prijs komt overeen met de reguliere marktprijzen.
 • de betaling van het geleverde gewas aan een afnemer. U toont dit aan met facturen, bankafschriften of andere bewijsstukken. Het gewas moet geproduceerd zijn in 2016 en 2017. De financiële gegevens komen overeen met de gegevens van de financiële jaarverslaggeving van het bedrijf van de landbouwer.

Is er in de administratie bewijs te vinden van levering van het gewas in 2016 en/of 2017 aan een andere landbouwer? Neem dit dan ook op in de samenstellingsverklaring.

Gegevens bewaren

Een van de voorwaarden is dat u de administratie en de bijbehorende bewijsstukken 5 jaar op uw bedrijf bewaart.

U bewaart over het jaar 2016 en 2017 de volgende gegevens:

 • welke gewassen en rassen u op uw bedrijf heeft geteeld;
 • het aantal hectaren grond dat met de gewassen en rassen was beteeld;
 • de hoogte van de gewasopbrengst;
 • de afnemers van de gewassen.
Over 2018 bewaart u in uw administratie welke mestsoorten u heeft gebruikt op uw bedrijf.

Service menu right