Service menu right

Veelgestelde vragen over Gebruiksnormen

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Hoe bereken ik het gemiddeld aantal graasdieren voor het uitrekenen van de mestproductie?

Voor het uitrekenen van de mestproductie op uw bedrijf rekent u met het gemiddelde aantal graasdieren dat u in een kalenderjaar op uw bedrijf houdt. Voor rundvee geldt een dagtelling. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door 365. Voor de overige diercategorieën telt u uw dieren elke eerste dag van de maand. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door twaalf. Ingeschaarde graasdieren telt u mee, uitgeschaarde graasdieren niet.

Hoe bereken ik de stikstofcorrectie?

De stikstofcorrectie berekent u als volgt: gemiddeld aantal dieren per diercategorie x stikstofcorrectie (deze vindt u in tabel 4 Diergebonden normen). Worden u in uw stal de gasvormige verliezen opgevangen door een luchtwasser? En voert u het spuiwater van de luchtwasser apart af? Reken dan met de norm die hoort bij het betreffende stalsysteem (regulier of emissiearm).

Hoe bereken ik het gemiddeld aantal dieren voor het uitrekenen van de stikstofcorrectie voor de stalbalans?

Voor het uitrekenen van de stikstofcorrectie op uw bedrijf rekent u met het gemiddelde aantal dieren dat u in een kalenderjaar op uw bedrijf houdt. Voor vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen geldt een dagtelling. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door 365. Voor de overige diercategorieën telt u uw dieren elke eerste dag van de maand. Aan het eind van het jaar deelt u het totaal door twaalf.

Wie is een geregistreerd schade-expert voor herstelbemesting na extreme neerslag?

Dit is een expert die staat geregistreerd bij de Stichting Nederlands Instituut van Register-experts (NIVRE), Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts (NVAE) of de Stichting Verenigd register van taxateurs (VRT) of is verbonden aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).