Grasland scheuren

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin dat mag. Op deze pagina leest u wanneer u grasland mag scheuren en wat de voorwaarden zijn.

Nieuw in 2019

  • Net als in eerdere jaren mag u van 1 februari t/m 31 mei grasland scheuren op zand -en lössgrond als u direct daarna gras zaait. Na 31 mei mag dat ook nog t/m 1 september. Vanaf 1 juni meldt u zich hiervoor wel aan via mijn.rvo.nl. U rekent vanaf die datum ook met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. In 2018 gold dit ook al voor derogatiebedrijven. Vanaf 2019 geldt dit voor alle bedrijven.
  • De vrijstelling voor vraat door dieren en extreme weersomstandigheden is met de scheurverlenging t/m 1 september niet meer nodig. Deze vrijstelling vervalt daarom.
  • Heeft u derogatie en scheurt u grasland op zand- en lössgrond in de periode van 1 februari t/m 10 mei? En zaait u direct daarna maïs? Dan rekent u met 65 kilogram korting op de stikstofgebruiksnorm voor de percelen die u scheurt. Deze maatregel is per ongeluk vanaf 1 januari 2019 voor alle landbouwers ingegaan via een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Dat was niet de bedoeling en wordt zo snel mogelijk hersteld in de URM. De korting van 65 kilogram geldt in 2019 alleen voor derogatiebedrijven. 

Welk grasland scheuren?

Grasland scheuren of vernietigen mag op grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels op deze pagina gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Het verschilt per grondsoort wanneer u grasland scheurt of vernietigt. Weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Heeft u blijvend grasland in Natura 2000-gebieden? Dan mag u geen grasland scheuren of vernietigen. U leest hier meer over op de informatiepagina Blijvend grasland 2018.

Regels klei- en veengrond

Gras op klei- veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari t/m 15 september

U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond.

Heeft u na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas gezaaid? En wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt. Een lijst van stikstofbehoeftige gewassen staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2019-2021.

16 september t/m 30 november

U mag in deze periode het grasland op uw klei- en veengrond vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

1 november t/m 31 december

Kleigrond: U mag in deze periode het grasland op uw kleigrond vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is.
Veengrond: Uw gras op veengrond mag u niet vernietigen.

Regels zand- en lössgrond

Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari t/m 10 mei

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait, zoals gras. Een lijst hiervan staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2019-2021.

Wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium, dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt.

11 mei t/m 31 mei

U mag in deze periode alleen grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Andere stikstofbehoeftige gewassen zaait u vanaf 11 mei niet meer.

Wilt u het gras bemesten met een stikstofhoudende meststof voor de eerste snede? Of wilt u bepalen hoeveel meststoffen als startgift gegeven mag worden? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U doet dit op dezelfde manier zoals hierboven staat.

1 juni t/m 1 september

Ook na 31 mei mag u nog grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Vanaf 1 juni meldt u zich hiervoor wel aan. Dit kan tot uiterlijk 7 dagen van te voren op mijn.rvo.nl. U rekent vanaf 1 juni met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. U mag tot en met 10 september herinzaaien.

Periode 1 juni t/m 15 juli

Zaait u lelies of gladiolen? Dan mag u het perceel waar deze op staan daarna vernietigen. U teelt daarna wel 1 van de volgende aaltjesbeheersende gewassen:

  • Japanse haver
  • Tagetes erecta
  • Tagetes patula

Het inzaaien hiervan doet u direct na het vernietigen, en uiterlijk op 16 juli. U plant of zaait uw gewas voor aaltjesbeheersing het volgende voorjaar in. U vernietigt dit gewas na inzaai niet tot en met 23 oktober van hetzelfde jaar. U laat ook het gewas tenminste 100 dagen op uw land staan, zodat het effectief is tegen aaltjes. U mag Japanse haver maaien om zaadvorming te voorkomen.

16 september t/m 30 november

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

Vrijstellingen

U mag grasland vernietigen als dit nodig is voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en voor kavelinrichtingswerkzaamheden.

Aanleg en onderhoud infrastructuur

Moet een netbeheerder een pijpleiding in uw grasland onderhouden of een nieuw net aanleggen? U kunt dan vrijstelling krijgen als u grasland scheurt of vernietigt buiten de toegestane periode. Het gaat om werkzaamheden voor gas, water of elektriciteit en andere publieke voorzieningen waarvoor een ondergronds netwerk bestaat onder uw grasland. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? U mag het hele jaar door uw grasland vernietigen. Het is dan wel belangrijk dat de kavelinrichtingswerken gebeuren nadat er een plan is vastgesteld voor toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied.

Controle en handhaving

Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right