Grasland scheuren of vernietigen

Meer artikelen
weiland - Grasland scheuren of vernietigen

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland mag scheuren of vernietigen. Zo spoelt er niet te veel stikstof uit.

De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Heeft u derogatie? Dan zijn er vanaf 2018 extra regels voor het vernietigen van grasland op uw bedrijf. Dat leest u op de informatiepagina Derogatie. Heeft u blijvend grasland in Natura 2000-gebieden? Dan mag u geen grasland scheuren of vernietigen. U leest hier meer over op de informatiepagina Blijvend grasland 2018.

Vrijstellingen

U mag buiten de toegestane perioden uw grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen voor:

  • schadeherstel droogte
  • schadeherstel vraat door dieren
  • werkzaamheden netbeheerders
  • kavelinrichtingswerken

Schadeherstel droogte op zand- en lössgrond

Door de extreme droogte kunt u dit jaar tot en met 20 september grasland scheuren voor schadeherstel op zand- en lössgrond. Het maakt niet uit of u wel of geen derogatie heeft. U mag tot en met 21 september opnieuw inzaaien. U kon zich tot en met 13 september aanmelden voor het scheuren van grasland.

Schadeherstel droogte op klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag u net als in andere jaren tot en met 15 september uw grasland scheuren. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.

Door de extreme droogte mag u dit jaar van 16 september tot en met 30 september ook grasland scheuren op klei- en veengrond. U moet zich dan aanmelden voor de Vrijstelling droogteherstel. Dat kan tot en met 23 september. U mag tot en met 1 oktober opnieuw inzaaien.

Heeft u derogatie en vernieuwt u grasland op klei- en veengrond? U mag net als in andere jaren tot en met 15 september uw grasland scheuren. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
U mag ook vanaf 16 september tot en met 30 september uw grasland scheuren voor droogteherstel als u zich daarvoor aanmeldt. Dat kan tot en met 23 september.

Schadeherstel vraat door dieren

Wilt u in 2018 uw grasland herstellen omdat u last heeft van vraat door dieren? U kon zich aanmelden tot en met 31 augustus.

Werkzaamheden door netbeheerders

Moet een netbeheerder een pijpleiding in uw grasland onderhouden of een nieuw net aanleggen? U kunt vrijstelling krijgen voor het vernietigen of scheuren van uw grasland buiten de toegestane periode. Het gaat bij deze vrijstelling om elektriciteitsnetten, gasnetten, riolering, waterleidingnetten en elektronische communicatienetten in landbouwgrond waarop u gras teelt. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? U mag het hele jaar door uw grasland vernietigen. Het is dan wel belangrijk dat de kavelinrichtingswerken gebeuren na vaststelling van een plan van toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied.

Controle en handhaving

Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right