Grasland scheuren of vernietigen

Meer artikelen
weiland - Grasland scheuren of vernietigen

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland mag scheuren of vernietigen. Zo spoelt er niet te veel stikstof uit.

De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Heeft u derogatie? Dan zijn er vanaf 2018 extra regels voor het vernietigen van grasland op uw bedrijf. Dat leest u op de informatiepagina Derogatie.

Vrijstellingen

Buiten de toegestane perioden uw grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Er zijn 3 vrijstellingen:

Herstel schade door droogte of vraat door dieren

Heeft u schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Tot en met 31 augustus kunt u zich onder voorwaarden aanmelden.

Werkzaamheden door netbeheerders

Moet een netbeheerder een pijpleiding in uw grasland onderhouden of een nieuw net aanleggen? Vanaf 1 januari 2015 kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen of scheuren van uw grasland buiten de toegestane periode. Het gaat bij deze vrijstelling om elektriciteitsnetten, gasnetten, riolering, waterleidingnetten en elektronische communicatienetten in landbouwgrond waarop u gras teelt. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? U mag het hele jaar door uw grasland vernietigen. Het is dan wel belangrijk dat de kavelinrichtingswerken gebeuren na vaststelling van een plan van toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied.

Controle en handhaving

Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right