Regels per grondsoort

Meer artikelen
weiland - Grasland scheuren of vernietigen

Per grondsoort zijn er verschillende regels om grasland te scheuren of vernietigen.

Weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Regels klei- en veengrond

Gras op klei- veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

Periode 1 februari t/m 15 september

U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond.

Heeft u na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas gezaaid? En wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 voert de  bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt. Een lijst van stikstofbehoeftige gewassen staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2018.

Wilt u van 16 september tot en met 30 september grasland scheuren op klei- en veengrond voor droogteherstel? Dan meldt u zich aan voor de vrijstelling droogteherstel.  U leest hier meer over onder Vrijstellingen op onze informatiepagina Grasland scheuren of vernietigen.

Periode 16 september t/m 30 november

U mag in deze periode het grasland op uw klei- en veengrond vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

Periode 1 november t/m 31 december

Kleigrond: U mag in deze periode het grasland op uw kleigrond vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is.
Veengrond: Uw gras op veengrond mag u niet vernietigen.

Regels zand- en lössgrond

Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

Periode 1 februari t/m 10 mei

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas teelt. Een lijst hiervan staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2018.

Wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium, dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, voert de  bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt.

Periode 1 februari t/m 31 mei

U mag in deze periode grasland scheuren als u direct daarna gras teelt.

Wilt u het gras bemesten met een stikstofhoudende meststof voor de eerste snede? Of wilt u bepalen hoeveel meststoffen als startgift gegeven mag worden? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U doet dit op dezelfde manier zoals hierboven staat.

Periode 1 juni t/m 20 september

Heeft u een derogatiebedrijf? Dan mag u ook in deze periode grasland scheuren voor graslandvernieuwing. U moet dit wel 7 dagen van tevoren bij ons aanmelden. Dit kon tot en met 13 september. U heeft dan geen stikstofbemonsteringsplicht meer. U rekent met een korting van 50 kilogram stikstof per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. U mag tot en met 21 september herinzaaien.

Wilt u meer weten over de voorwaarden voor derogatie? U leest het op de pagina Derogatie.

Periode 1 juni t/m 15 juli

Zaait u een aangewezen aaltjesbeheersend gewas in op uw perceel? Dan mag u dit perceel in deze periode vernietigen. Het gaat om deze gewassen:

  • Japanse haver
  • Tagetes erecta
  • Tagetes patula

Het inzaaien van deze gewassen gebeurt direct na het vernietigen, maar uiterlijk op 16 juli. U plant of zaait uw gewas voor aaltjesbeheersing uiterlijk het volgende voorjaar in.

U mag dit gewas niet vernietigen in de periode tussen het moment van inzaaien en 23 oktober van hetzelfde jaar. Laat ook het gewas tenminste 100 dagen op uw land staan, zodat het effectief is tegen aaltjes. U mag Japanse haver maaien om zaadvorming te voorkomen.

Periode 16 september t/m 30 november

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

Service menu right