Grasland scheuren of vernietigen

Meer artikelen
weiland - Grasland scheuren of vernietigen

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland op klei, veen en zand- en lössgrond mag scheuren of vernietigen. Deze regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er te veel stikstof uitspoelt.

De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Wilt u weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Vrijstellingen

Wilt u buiten de toegestane uitrijdperioden uw grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Dat is mogelijk als u voldoet aan de voorwaarden voor de volgende vrijstellingen.

Herstel schade door droogte of vraat door dieren

Heeft u schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Tot en met 31 augustus kunt u zich onder voorwaarden aanmelden voor het vernietigen van een perceel of een perceelsgedeelte op zand- of lössgrond.

Werkzaamheden door netbeheerders

Moet een netbeheerder onderhoud plegen aan een pijpleiding in uw grasland of een nieuw net aanleggen? Sinds 1 januari 2015 kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen of scheuren van uw grasland buiten de toegestane periode. Het gaat bij deze vrijstelling om elektriciteitsnetten, gasnetten, riolering, waterleidingnetten en elektronische communicatienetten in landbouwgrond waarop u gras teelt. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? Dit kan het hele jaar door. Dit is alleen toegestaan als er sprake is van kavelinrichtingswerken die worden verricht na vaststelling van een plan van toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied, zoals vermeld in de wet Besluit gebruik meststoffen artikel 4b, lid 7 a t/m e.

Controle en handhaving

Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right