Innovatieve stallen en technieken

Meer artikelen

Er verschijnen steeds meer nieuwe stalsystemen en luchtwassystemen op de markt die de uitstoot van ammoniak en fijnstof verminderen. De overheid wil de ontwikkeling en het gebruik van dit soort innovatieve systemen en technieken stimuleren. Daarom is het voor zowel ammoniak als fijnstof mogelijk om af te wijken van de vastgestelde emissiefactoren.

Ammoniak

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zet de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in om de emissie en depositie van ammoniak te verminderen. I&M kan voor een nieuw systeem een bijzondere emissiefactor vaststellen. Dit heet ook wel een 'proefstalstatus'.

Wilt u meer weten over deze regeling? Lees dan verder op onze pagina Regeling ammoniak en veehouderij.

Fijnstof

Voor nieuwe huisvestingssystemen of additionele technieken die fijnstof met ten minste 10% verminderen, is op 1 november 2017 de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd. Anders dan bij de Rav stelt I&W voor nieuwe systemen geen bijzondere emissiefactor vast, maar verleent het goedkeuring voor de geschatte emissiefactor.

Wilt u meer weten over deze regeling? Lees dan verder op onze pagina Fijnstofregeling innovatieve stal of techniek.

Ammoniak en fijnstof

Reduceert uw innovatie zowel ammoniak als fijnstof? Dan dient u 2 aanvragen in:

Het zijn twee verschillende regelingen. U kunt geen gecombineerde aanvraag doen..

Service menu right