Fijnstofregeling innovatieve stal of techniek

Meer artikelen
Kuikentjes klimmen op een paar zakken in een stal

Wilt u een nieuw, innovatief huisvestingssysteem gaan gebruiken dat fijnstof met ten minste 10% vermindert, maar staat de emissiefactor niet op de fijnstoflijst? Dan vraagt u eerst bij ons goedkeuring aan. Dit geldt ook voor technieken die een aanvulling zijn op een huisvestingssysteem.

U kunt bij het berekenen van de concentraties fijnstof afwijken van de emissiefactoren op de fijnstoflijst. Goedkeuring van de emissiefactor is nodig vanwege de gemeentelijke vergunningverlening.

Procedure

Anders dan bij de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) stelt de minister bij het afwijken van de emissiefactoren voor fijnstof geen bijzondere emissiefactor vast. De minister verleent daarentegen goedkeuring voor het gebruik van emissiefactoren voor huisvestingssystemen of additionele technieken die niet op de fijnstoflijst staan.

Wilt u meer weten over de procedure? Bekijk dan de Behandelroute (aan)vragen fijnstofregeling innovatieve stallen (pdf).

Aanvragen

U vraagt goedkeuring aan met het Aanvraagformulier emissiefactor fijnstof op mijn.rvo.nl. Daar leest u ook aan welke voorwaarden u voldoet, welke bijlagen u meestuurt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

De regeling is voor iedereen die nieuwe huisvestingssystemen of additionele technieken wil gaan gebruiken, maar de verwachting is dat vooral veehouders hiervan gebruik gaan maken.

Meer weten

Wilt u weten wat een emissiefactor precies is en hoe die berekend wordt? Lees dan de uitleg van het Kenniscentrum InfoMil. Meer informatie over het meten van fijnstof leest u in het VERA-protocol. Wilt u meer weten over de wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit? Lees dan het Besluit wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2017 (pdf) hieronder. 

 

Service menu right