Service menu right

Mest bewerken en behandelen

Meer artikelen
Mest uitrijden met rode trekker - mest bewerken en behandelen

U kunt mest bewerken/behandelen en verwerken. Informatie en regels rondom mestbewerking kunt u op deze pagina lezen.

Mest bewerken en behandelen

Bij mestbewerken ondergaat de mest een behandeling. Hieronder staan de verschillende behandelingsmethodes van dierlijke meststoffen:

  • mengen
  • scheiden
  • hygiëniseren
  • drogen en korrelen
  • covergisting
  • drogen van digestaat
  • composteren

Bewerkt u dierlijke mest op uw bedrijf? Dan moet u extra gegevens in uw administratie bijhouden.  

Mest verwerken

Landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf kunnen plaatsen, moeten een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken. Lees meer op de pagina Mestverwerkingsplicht. Hier vindt u ook de verschillende mestverwerkingmethodes zoals bijvoorbeeld het bewerken van dierlijke mest tot mestkorrels in een door de NVWA erkende installatie, waarbij het drogestofgehalte ten minste 90% is.