Covergisting

Meer artikelen
Covergistingsinstallatie - Covergisting

U vergist dierlijke mest op uw bedrijf met een of meer van de producten van bijlage Aa, onderdeel IV. Het product na de vergisting (digestaat) bestaat voor minimaal 50% uit dierlijke mest. Het digestaat wordt dan volledig gezien als dierlijke mest.

Dit betekent dat u ook aan de regels voor opslag en transport van dierlijke mest moet voldoen. Covergisting is een vorm van mestbewerking. Hierbij ondergaat de mest een behandeling. Andere bewerkingsvormen zijn bijvoorbeeld verbranden, composteren, drogen en korrelen van mest.

Bij covergisting worden uitwerpselen van dieren samen met een ander organisch product vergist. Dit andere product (coproduct) komt vaak uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Door covergisting wordt de biogasproductie verhoogd. Alleen organische producten die zijn opgenomen in bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet mogen worden gebruikt voor covergisting.

Toegestane comaterialen (bijlage Aa)

Digestaat is het product na de vergisting. Het wordt gezien als dierlijke mest als het uit ten minste 50% uitwerpselen van dieren bestaat, aangevuld met een of meer van de producten van bijlage Aa, onderdeel IV. Dit betekent dat de regels voor gebruik, vervoer, handel en opslag voor dierlijke mest gelden. Als coproducten mogen alleen de producten worden gebruikt die staan in bijlage Aa, onderdeel IV. Dit is de vervanger van de positieve lijst. De stoffen onder categorie G in deze bijlage mogen de maximale waarden niet overschrijden. Dat zijn de maximale waarden voor zware metalen (genoemd in tabel 1 van bijlage II) en de maximale waarden voor organische microverontreinigingen (genoemd in tabel 4 van bijlage II van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet). U vindt de tabellen onderaan de pagina bij Downloads.

Bijlage Aa wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe producten. Kijk voor meer informatie over de onderdelen en toevoegen van stoffen op Bijlage Aa van de Meststoffenwet.

Digestaat covergiste mest uit eigen vergister

Digestaat van covergiste mest dat uit uw eigen vergister afkomstig is, mag niet opnieuw in de vergister worden gebracht. Digestaat staat niet op bijlage Aa (en zijn geen uitwerpselen van dieren). Alleen een kleine hoeveelheid digestaat voor het starten of in gang houden van het vergistingsproces is toegestaan. Deze kleine hoeveelheid telt niet mee voor de eis van minimaal 50% uitwerpselen van dieren. U moet zich aan de 'voorkant' dan houden aan de eis van minimaal 50% dierlijke uitwerpselen en maximaal 50% comaterialen van bijlage Aa, onderdeel IV onder categorie 1.

Administratie bij covergisting

Als u mest vergist of bewerkt, moet u uw bedrijf of intermediaire onderneming laten registreren bij ons. Heeft u al een landbouwbedrijf met grond of dieren en bewerkt u op uw landbouwbedrijf dierlijke mest? Dan telt de vergisting als een agrarische activiteit en hoeft u zich niet apart te laten registreren als intermediaire onderneming. Voorwaarde is dan wel dat de vergistingsinstallatie onderdeel uitmaakt van het landbouwbedrijf.

Gegevens bijhouden

Wanneer u dierlijke mest vergist op uw bedrijf moet u in uw administratie de volgende gegevens bijhouden:

  • de methode van bewerking
  • de hoeveelheid bewerkte of dierlijke meststoffen
  • de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de samen met de dierlijke meststoffen bewerkte stoffen
  • de hoeveelheid en de samenstelling van de eindproducten van de bewerking

Per gebruikt coproduct moet u de volgende gegevens bijhouden:

  • het nummer met de bijbehorende omschrijving waaronder het coproduct is opgenomen in bijlage Aa, onderdeel IV.
  • gegevens waaruit blijkt op welk bedrijf het coproduct als reststof is vrijgekomen (denk aan facturen van dat bedrijf met daarin informatie over het soort product en de herkomst van het product)

Het kan voorkomen dat de input (coproducten en dierlijke mest) en de output (digestaat) uit de covergister niet in balans zijn. Als de aan- en de afvoer niet in balans zijn, kan dit leiden tot een onder- of overschrijding van de gebruiksnormen. U moet dan met uw administratie aantonen hoe het werkelijk zit. Denk onder andere aan een beschrijving van de werking van de installatie, bijvoorbeeld ook hoeveel er met het gehanteerde proces vervluchtigt aan stikstof, wat er ingaat en wat er uitkomt.

Covergisting zonder dierlijke uitwerpselen

U kunt ook vergisten zonder uitwerpselen van dieren en het digestaat verhandelen en gebruiken. Deze plantaardige stoffen moeten dan wel vermeld staan op bijlage Aa, onderdeel IV, categorie 1. De stoffen onder G mogen de maximale waarden voor zware metalen en microverontreiniging niet overschrijden. Het digestaat mag u gebruiken als overige organische meststof. Kijk voor de regels voor handel en vervoer van overige organische meststoffen op de pagina Handel en vervoer van overige meststoffen.

Service menu right