Digestaat gebruiken als meststof

Meer artikelen
Covergistingsinstallatie - Covergisting

In bepaalde gevallen mag u digestaat gebruiken als dierlijke meststof. U mag het als meststof met typeaanduiding 'covergiste mest' gebruiken als het verkregen is door vergisting van ten minste 50% uitwerpselen van dieren (gebaseerd op gewicht).

Ook moet het als nevenbestanddeel uitsluitend een of meer van de producten van bijlage Aa, onderdeel IV hebben. De stoffen onder categorie G mogen de maximale waarden voor zware metalen en microverontreiniging niet overschrijden. Als digestaat niet voldoet aan deze eisen dan mag u het niet verhandelen, gebruiken en vervoeren. De regels voor het emissiearm uitrijden van dierlijke mest leest u op de pagina Dierlijke mest uitrijden.

Als compost

U mag de dikke fractie die ontstaan is uit het scheiden van het digestaat (zonder uitwerpselen van dieren) als compost afzetten als het:

  • voldoet aan de definitie van compost in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  • voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het verhandelen van compost
  • u kunt aantonen dat het digestaat een stabiel eindproduct is, bijvoorbeeld met de Oxitopmethode

Nabewerken na anaerobe vergisting

Digestaat (zonder dierlijke uitwerpselen) na anaerobe vergisting is niet stabiel en meestal vloeibaar. Is het vloeibaar, dan moet u het nabewerken. Scheid het digestaat in een dunne en dikke fractie. Composteer de dikke fractie, droog de dunne fractie in en meng deze met de dikke fractie. Het eindproduct moet voldoen aan onder meer de samenstellingseisen voor compost. Er bestaat dus geen vloeibare compost.
 

Als overige meststof

In bepaalde gevallen mag u digestaat gebruiken als overige organische meststof. Vergist u uitsluitend plantaardige materialen die vermeld staan onder categorie 1, A tot en met G1 van bijlage Aa onderdeel IV? Als de stoffen onder categorie G de maximale waarden voor zware metalen en microverontreiniging niet overschrijden, mag u het digestaat gebruiken als overige organische meststof. Degene die het digestaat verhandelt of gebruikt is verantwoordelijk voor de beoordeling of er sprake is van ‘schoon' covergistingsmateriaal dat aan de wettelijke samenstellingseisen voldoet. De regels voor het emmissiearm uitrijden van overige organische meststoffen leest u op de pagina Overige organische meststoffen gebruiken.

Van gft

Het gistingsresidu van gft-afval uit een monovergistingsinstallatie mag u niet als een meststof verhandelen. Het is een afvalstof. Het is ook geen compost, omdat vergisten een ander proces is dan composteren. U zet de dikke fractie door scheiding van het gistingsresidu (zonder uitwerpselen van dieren) alleen als compost af als het voldoet aan de definitie van compost en aan alle voorwaarden die gelden voor het verhandelen van compost.

Digestaat van gft-afval met dierlijke mest mag ook niet als meststof worden gebruikt. Gft-afval staat niet op bijlage Aa. Als u dierlijke uitwerpselen vergist met een product dat niet op bijlage Aa staat, dan mag u het digestaat niet als meststof gebruiken. Het digestaat is dan een afvalstof.

Service menu right