Service menu right

Meststoffen mengen

Meer artikelen

Wilt u meststoffen mengen met eenzelfde soort meststof of een andere soort? Er gelden dan bepaalde voorwaarden en er worden eisen gesteld aan het eindproduct dat ontstaat na mengen.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaten en stikstoffen. Deze stoffen zitten in kunstmest en dierlijke mest. Het mengen van meststoffen is niet altijd toegestaan en aan het eindproduct worden ook eisen gesteld vanuit het mestbeleid. In het mestbeleid zijn onder andere gebruiksnormen voor deze meststoffen vastgesteld.

Toegestaan

Er zijn meststoffen die u onderling of met andere meststoffen mag mengen.

Vloeibaar zuiveringsslib

U mag vloeibaar zuiveringsslib mengen met ander vloeibaar zuiveringsslib, niet met andere meststoffen.

Digestaat

U mag digestaat gebruiken als strooisel (boxvulling). Dit mag ook gemengd worden met dierlijke mest in de mestkelder. Als u het digestaat niet als strooisel gebruikt, mag u het niet onderling of met andere meststoffen mengen.

Overige meststoffen

Overige meststoffen mag u onderling en met andere meststoffen mengen als elke meststof afzonderlijk voldoet aan de algemene, de landbouwkundige en de milieueisen die voor die meststof gelden. Het eindproduct moet voldoen aan de verhandelingseisen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Onder overige meststoffen vallen dierlijke mest, compost, overige organische meststoffen, overige anorganische meststoffen, EG-meststoffen en kalkmeststoffen.

Niet toegestaan

De volgende meststoffen mag u niet onderling of met andere meststoffen mengen:

Eindproduct bepalen

Na het mengen van meststoffen kunnen er 3 soorten eindproducten of meststofcategorieën ontstaan:

  • dierlijke meststof
  • overige organische meststof
  • overige anorganische meststof

Welke categorie van toepassing is, bepaalt u zelf met het Overzicht bepalen eindproduct na mengen meststoffen (pdf). Hierin vindt u ook informatie over de verhandelingseisen, de etikettering en vervoersbewijzen, het gebruik en uitrijden en de gebruiksnormen. Als u vloeibaar zuiveringsslib heeft gemengd moet u het gehalte na mengen doorgeven.

Download: