Als producent meedoen aan het onderzoek

Meer artikelen
Koe in weiland met windmolen - mest bewerken en behandelen

In dit onderzoek worden extra eisen gesteld aan het mineralenconcentraat. Zo moet via een datalogger de productie van het mineralenconcentraat bijgehouden worden en worden er extra eisen aan de kwaliteit van het mineralenconcentraat gesteld. Er mogen maximaal 10 producenten meedoen aan dit onderzoek.

Om als producent deel te nemen aan het onderzoek mineralenconcentraat moet u zich hebben aangemeld en een productiebeschrijving hebben opgesteld. Hierin omschrijft u de volgende zaken:

 • de installatie, het productielocatieadres en de opslaglocatieadres(sen)
 • het productieproces, de gebruikte technieken en de volgorde daarvan en overige technische kenmerken, waaronder de capaciteit per uur van elk onderdeel
 • het ingangsmateriaal en eventuele hulpstoffen, omschrijving van de mestsoorten die u verwerkt en de hoeveelheden in tonnen en in kilo's stikstof en fosfaat per jaar
 • de eindproducten, de hoeveelheid in tonnen per jaar en de verwachte productsamenstellingen ervan
 • de maximale verwerkingscapaciteit van de installatie in tonnen per jaar
 • de productiecapaciteit van de installatie, de hoeveelheid mineralenconcentraat in tonnen per jaar
 • een analyse waaruit blijkt dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan:
  - minimale gehalte aan NH4-N is 90 procent
  - verhouding stikstof en fosfaat is minimaal 15
  - geleidbaarheid van het product uitgedrukt als EC is minimaal 50

Bekijk de lijst deelnemende producenten onder aan deze pagina.

De installatie moet volledig operationeel zijn en als producent moet u volledige zeggenschap hebben over de gehele installatie en het productieproces. De bedrijfsgebouwen waar het mineralenconcentraat wordt geproduceerd, behoort tot het bedrijf of onderneming van de aanvragende producent.

Administratie

Voor u als producent gelden de voorschriften van de Meststoffenwet. In uw administratie neemt u in ieder geval op:

 • de methode van bewerking
 • de hoeveelheid bewerkte dierlijke meststoffen
 • de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de stoffen die u samen met de dierlijke meststoffen bewerkt
 • de hoeveelheid en de samenstelling van de eindproducten van de bewerking
 • alle andere gegevens die nodig zijn voor het onderzoek

Download:

Service menu right