Export dierlijke mest

Meer artikelen
Verkeer op de snelweg - Vervoer dierlijke mest

Bij de export van dierlijke mest heeft u exportdocumenten nodig. U meldt van tevoren dat u dierlijke mest gaat exporteren. Als het transport plaatsvindt doet u een transportmelding.

De regels voor de export naar EU-landen en niet-EU-landen zijn verschillend. Houd bij het exporteren van dierlijke mest ook rekening met de regels van het ontvangende land. Nederlandse veehouders produceren meer mest dan we in eigen land kwijt kunnen. Het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu.

Er zijn verschillende manieren om het mestoverschot te reguleren. Bijvoorbeeld door het exporteren van mest of mestkorrels naar andere landen. Hiervoor vraagt u exportdocumenten aan.

Wetgeving export van dierlijke mest

Als u dierlijke mest exporteert, moet u aan verschillende regels voldoen. De regels staan in deze wetten en verordeningen:

  • Verordening dierlijke bijproducten EG nr. 1069/2009
  • Verordening dierlijke bijproducten (EU) nr. 142/2001
  • Wet dieren
  • Besluit dierlijke producten
  • Regeling dierlijke producten
  • Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten
  • Meststoffenwet
  • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  • Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Houd bij het exporteren van dierlijke mest ook rekening met de regels van het ontvangende land. In Duitsland gelden bijvoorbeeld extra voorschriften voor kentekenregistratie en het totaal gewicht van de vracht.

Dierlijke meststoffen naar Duitsland

Als u organische meststoffen naar Duitsland wilt exporteren of vervoeren, dan moet u zich eenmalig in Duitsland registreren. Bent u niet geregistreerd dan kunt u een boete krijgen. U registreert zich bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Vervoersbewijs dierlijke mest

Vervoert u meststoffen van een Nederlandse producent naar een Duitse landbouwer? Dan moet daar een bewijs van levering bij zijn. U gebruikt hiervoor het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM). Het VDM hoeft u niet op te sturen, maar laat u zien bij een controle.

Service menu right