Import dierlijke mest

Meer artikelen
Mesttransport - mest vervoeren en opslaan

Gaat u dierlijke mest importeren, dan heeft u importdocumenten nodig. U meldt van tevoren bij ons dat u dierlijke mest gaat importeren. Als het transport plaatsvindt, doet u een transportmelding.

Het gebruik van te veel meststoffen is niet goed voor het milieu. In de Meststoffenwet staan regels om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Zo zijn er ook regels voor de import van dierlijke mest. Een daarvan is dat de import van dierlijke mest voor het transport moet worden gemeld.

Stappen import dierlijke mest

Als u dierlijke mest importeert moet u als importeur aan verschillende regels voldoen. De controle op de import van mest gebeurt zowel door ons als door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder staan de stappen waar u aan moet denken bij de import van dierlijke mest.

 1. U regelt de veterinaire toestemming bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor verwerkte of gehygiëniseerde mest en champost is zo'n toestemming niet nodig.
 2. U meldt dat u in de komende tijd transporten met dierlijk mest gaat importeren. Dit doet u met een formulier Mededeling voorgenomen ex- of import. Het formulier kunt u bij ons aanvragen. U stuurt de veterinaire toestemming mee, als die van toepassing is. Wij verwerken de gegevens in het systeem.
 3. Uiterlijk 12 uren voordat het transport plaatsvindt, doet u een digitale transportmelding voor de import van de mest.
 4. U print het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) uit als u de transportmelding doet. U kunt dan ook de internationale vrachtbrief (CMR-document) uitprinten. Deze worden u digitaal aangeboden op het moment dat u de transportmelding doet.
 5. Tijdens het transport moet het gezondheidscertificaat van het land van herkomst of het handelsdocument, het VDM, de internationale vrachtbrief en het bewijs Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig van een erkende wasplaats aanwezig zijn op de transportwagen. Bij de import van champost is er geen gezondheidscertificaat nodig, maar wel een handelsdocument.
 6. Het VDM vult u tijdens het transport verder in. Op het bewijs staan naast de gegevens van de leverancier, vervoerder en afnemer ook de gegevens over het transport. De opmerkingscodes die voor het transport gelden vindt u in tabel 5b Opmerkingscodes op VDM.
 7. Als het vervoer op Nederlandse grond rijdt moet het gewicht meteen worden bepaald. U heeft tijdens het transport een weegbon van het leeggewicht en een weegbon van het geladen voertuig.
  Op de weegbon staat in elk geval:
  • gewicht
  • datum en tijdstip van wegen
  • identificatie van de weeginstallatie

  Wetgeving

  De regels voor de import van dierlijke meststoffen staan in verschillende wetten en verordeningen genoemd. Dit zijn:

  • Verordening dierlijke bijproducten EG nr. 1069/2009
  • Verordening dierlijke bijproducten EG nr. 142/2011
  • Wet dieren
  • Besluit dierlijke bijproducten
  • Regeling dierlijke bijproducten
  • Regeling veterinaire voorschriften handel dierlijke producten
  • Meststoffenwet
  • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  • Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Service menu right