Mest uitrijden en gebruiken

Meer artikelen
Tractor op weiland - mest uitrijden en gebruiken

Wilt u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen uitrijden? Dat kan niet het hele jaar door. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, type mest en of het om gras- of bouwland gaat.

Ook zijn er regels voor emissiearm gebruik van mest. De regels voor het gebruik en uitrijden van dierlijke mest gelden voor mest van alle dieren, ook hobbydieren.

In de Meststoffenwet staan regels om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu. Zo zijn er regels voor het gebruik en uitrijden van meststoffen. De Meststoffenwet maakt een indeling naar verschillende typen meststoffen: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen en anorganische meststoffen (kunstmeststoffen). Er gelden verschillende regels, voorwaarden en uitrijdperioden per meststof.

Service menu right