Dierlijke mest uitrijden

Meer artikelen

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest. Deze zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.

Mest uitrijden - perioden

Door de extreme droogte zijn de uitrijdperiodes voor grasland en bouwland verlengd in 2018. Hieronder leest u tot wanneer u mest mag uitrijden. In tabel 12 Uitrijdperioden leest u wat de standaard uitrijdenperioden zijn voor dierlijke mest per maand.
 

Dierlijke meststoffen zijn:

 • uitwerpselen van dieren
 • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
 • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
 • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Grasland

 • Het uitrijden van drijfmest op zand- en lössgrond mag vanaf 16 februari tot en met 15 september 2018. Op klei- en veengrond mag u drijfmest uitrijden van 16 februari tot en met 30 september 2018.
 • Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot en met 15 september 2018 op zand- en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot en met 30 september 2018 vaste mest uitrijden.

Bouwland

 • Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot en met 31 juli 2018.
 • U mag drijfmest uitrijden tot en met 31 augustus 2018 op bouwland (alle grondsoorten). Dit is toegestaan als u uiterlijk 15 september op deze grond:
  • een groenbemester* inzaait die minimaal 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt.
  • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of
  • in het najaar bloembollen plant
Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan mag u na de oogst van mais niet meer bemesten.
 • Uitrijden van vaste mest op zand- en lössgrond mag van 1 februari tot en met 15 september 2018. U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.
 • Op klei- en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.

Vrijstelling drijfmest op bouwland

Normaal gesproken mag u onder voorwaarden drijfmest uitrijden tot en met 31 augustus. Door de extreme droogte is er van 1 september tot en met 15 september een vrijstelling om langer drijfmest uit te rijden in 2018 op bouwland. De voorwaarden zijn:

 • U mag drijfmest uitrijden van 1 september tot en met 15 september 2018 op bouwland (alle grondsoorten). Dit is toegestaan als u uiterlijk 17 september op deze grond:
  • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of
  • in het najaar bloembollen plant of
  • een groenbemester inzaait:
 • U zaait een vlinderbloemige of niet-vlinderbloemige groenbemester* op klei- en veengrond. Op kleigrond laat u dit minimaal 8 weken staan voordat u deze vernietigt. Op veengrond ploegt u de groenbemester om na 1 december 2018.
 • U zaait een groenbemester die is aangewezen als vanggewas na de teelt van mais** op zand- en lössgrond. U ploegt de groenbemester om na 1 december 2018.
Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan mag u na de oogst van mais niet meer bemesten.
 

* Vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbemesters staan in tabel 1 van bijlage a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

** De toegestane vanggewassen zijn:

 • bladkool
 • bladrammenas
 • gras
 • japanse haver
 • triticale
 • wintergerst
 • winterrogge
 • wintertarwe

Service menu right