Dierlijke mest uitrijden

Meer artikelen
Tractor op weiland - mest uitrijden en gebruiken

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest. Deze zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.

Mest uitrijden - perioden

Hieronder ziet u de uitrijdperioden voor gras- en bouwland in 2018. In tabel 12 Uitrijdperioden vindt u de uitrijdperioden voor dierlijke mest per maand.

Dierlijke meststoffen zijn:

 • uitwerpselen van dieren
 • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
 • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
 • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Grasland

 • Het uitrijden van drijfmest mag vanaf 16 februari tot 1 september 2018 op alle grondsoorten.
 • Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot 1 september 2018 op zand- en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september 2018 vaste mest uitrijden.

Bouwland

 • Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus 2018.
 • Onder voorwaarden mag u drijfmest uitrijden tot 1 september 2018. Dit is toegestaan als u uiterlijk 31 augustus op de desbetreffende grond:
  • een groenbemester* inzaait die minimaal 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt;
  • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of;
  • in het najaar bloembollen plant.
 • Uitrijden van vaste mest op bouwland (zand- en lössgrond) mag van 1 februari tot 1 september 2018. U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.
 • Op klei- en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.

* Vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbemesters zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Service menu right