Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2018

Meer artikelen
Bovengronds aanwenden mest

Drijfmest moet u emissiearm gebruiken. Voor runderdrijfmest kunt u vrijstelling krijgen. Wilt u in aanmerking komen voor de Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2018? Dan meldt u zich aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Aanmelden

Wilt u in 2018 gebruikmaken van de vrijstelling? Dan kunt u zich aanmelden. Dat kan tot tenminste 7 dagen voordat u runderdrijfmest op uw grasland wilt gebruiken.
Heeft u in 2017 al gebruikgemaakt van de vrijstelling en wilt u deze verlengen? Meld u dan opnieuw aan.

Stuifbestrijding

U hoeft zich niet aan te melden als u in de periode van 1 maart tot en met 31 mei runderdrijfmest bovengronds uitrijdt ter voorkoming van schade aan gewassen op bouwland door winderosie. Het land moet zandgrond zijn en liggen in veenkoloniaal gebied of op Texel. Daarnaast moet er op het perceel een gewas zijn ingezaaid, geplant of gepoot.

Runderdrijfmest

De vrijstelling geldt voor drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102 en 120 die op uw eigen bedrijf is geproduceerd en die u aanwendt op grasland dat bij uw bedrijf in gebruik is. De mest mag niet binnen 2 meter vanaf de insteek van een watergang worden gebruikt.

Voorwaarden

Als u zich aanmeldt voor de vrijstelling, dan gelden er bepaalde voorwaarden. Een overzicht van die voorwaarden vindt u op mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Service menu right