Zuiveringsslib uitrijden

Meer artikelen

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor zuiveringsslib. Deze perioden zijn afhankelijk van het type zuiveringsslib, de grondsoort en of er sprake is van gras- of bouwland.

U mag zuiveringsslib als meststof gebruiken als het voldoet aan de verhandelingseisen. Verder moet u het gelijkmatig over het perceel verspreiden.

Door de extreme droogte zijn de uitrijdperiodes voor grasland en bouwland verlengd in 2018. Hieronder leest u tot wanneer u zuiveringsslib mag uitrijden. In tabel 12 Uitrijdperioden leest u wat de standaard de uitrijdperiodes voor zuiveringsslib zijn per maand.

Grasland

 • Het uitrijden van vloeibaar zuiveringsslib op zand- en lössgrond mag vanaf 16 februari tot en met 15 september 2018. Op klei- en veengrond mag u vloeibaar zuiveringsslib uitrijden van 16 februari tot en met 30 september 2018.
 • Het uitrijden van steekvast zuiveringsslib is toegestaan vanaf 1 februari tot en met 15 september 2018 op zand- en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot en met 30 september 2018 steekvast zuiveringsslib uitrijden.

Bouwland

 • Het uitrijden van vloeibaar zuiveringsslib op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus 2018.
 • U mag vloeibaar zuiveringsslib uitrijden tot en met 31 augustus 2018 als u uiterlijk 15 september op deze grond:
  • een groenbemester* inzaait die minimaal 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt
  • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of
  • in het najaar bloembollen plant.
 • Uitrijden van steekvast zuiveringsslib op zand- en lössgrond mag van 1 februari tot en met 15 september 2018. U mag direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond het hele jaar steekvast zuiveringsslib gebruiken.
 • Op klei- en veengrond mag u het hele jaar steekvast zuiveringsslib uitrijden.

Vrijstelling vloeibaar zuiveringsslib op bouwland

 

Normaal gesproken mag u onder voorwaarden vloeibaar zuiveringsslib uitrijden tot en met 31 augustus. Door de extreme droogte is er van 1 september tot en met 15 september een vrijstelling om langer vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden op bouwland. De voorwaarden zijn:

 • U mag vloeibaar zuiveringsslib uitrijden van 1 september tot en met 15 september 2018 op bouwland (alle grondsoorten). Dit is toegestaan als u uiterlijk 17 september op deze grond:
  • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of
  • in het najaar bloembollen plant of
  • een groenbemester inzaait:
U zaait een vlinderbloemige of niet-vlinderbloemige groenbemester* op klei- en veengrond. Op kleigrond laat u dit minimaal 8 weken staan voordat u deze vernietigt. Op veengrond ploegt u de groenbemester om na 1 december 2018. Op zand- en lössgrond zaait u een groenbemester die is aangewezen als vanggewas na de teelt van mais**. U ploegt de groenbemester om na 1 december 2018.
 

* Vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbemesters staan in tabel 1 van bijlage a van de uitvoeringsregeling meststoffenwet.

** De toegestane vanggewassen zijn:

 • bladkool
 • bladrammenas
 • gras
 • japanse haver
 • triticale
 • wintergerst
 • winterrogge
 • wintertarwe

Stikstofarm zuiveringsslib

Gebruikt u zuiveringsslib dat niet meer dan 70 gram stikstof per kilo droge stof bevat? Dit noemen we stikstofarm zuiveringsslib. U mag het hele jaar stikstofarm zuiveringsslib uitrijden als u aan de voorwaarden voldoet:

 • Het mag niet gemengd zijn en u gebruikt het op dezelfde dag dat het aan u afgeleverd is.
 • De producent of hooguit een tussenkomende vervoerder levert het rechtstreeks aan u af.

Service menu right