Veelgestelde vragen Mest uitrijden

Veelgestelde vragen

Wat is dierlijke mest?

  • uitwerpselen van dieren
  • geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Voor welke dieren gelden de regels om dierlijke mest te gebruiken?

De regels om dierlijke te gebruiken en uit te rijden gelden voor de mest van alle dieren, ook hobbydieren.

Wat is veenkoloniaal gebied?

  • gronden in de provincie Drenthe
  • de provincie Groningen ten zuiden van het Eemskanaal
  • de provincie Overijssel ten noorden van de lijn Zwolle-Ommen-Nijverdal-Almelo-Albergen-Tubbergen
  • de provincie Friesland ten oosten van de lijn Elsloo-Oosterwolde-Haulerwijk

Service menu right