Wanneer mest uitrijden

Wanneer u mag uitrijden hangt af van het mestsoort en mesttype. Op deze pagina leest u wanneer u mag uitrijden per mestsoort.

Dierlijke mest en zuiveringsslib

Grasland 2019DrijfmestVaste mest
Zand- en lössgrond16 februari t/m 31 augustus1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond16 februari t/m 31 augustus1 februari t/m 15 september*

 

* Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan rijdt u in 2019 uit tussen 1 januari en 15 september. De volgende uitrijdperiode is van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.

Bouwland 2019DrijfmestVaste mest
Zand- en lössgrond**16 februari t/m 15 september***1 februari t/m 31 augustus****
Klei- en veengrond16 februari t/m 15 september***Hele jaar

 

** Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan mag u na de oogst van mais niet meer bemesten.

*** Vanaf 1 augustus t/m 15 september mag u alleen uitrijden als u uiterlijk 15 september op uw grond:

 • een groenbemester inzaait die minimaal 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt.
 • winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of
 • in het najaar bloembollen plant

**** U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Wanneer niet uitrijden?

In de volgende situaties rijdt u geen dierlijke mest en zuiveringsslib uit. Ook niet als u tijdens de toegestane uitrijdperioden wilt uitrijden op:

 • een bodem die geheel of gedeeltelijk bevroren is, of geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw.
  • Dit verbod geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water.
 • een bodem die in de periode van 1 september t/m 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer.
  • U mag wel dierlijke mest gebruiken als u binnen 8 dagen na gebruik een gewas inzaait. Voor maïs, aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. 
 • bouwland met een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Verder rijdt u geen zuiveringsslib uit:

 • op weilanden tijdens de beweidingsperiode.
 • op grond die u gebruikt voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst.
 • op grond die u gebruikt voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen.
 • op grond bestemd voor de teelt van groenten of vruchten die rechtstreeks in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Rijdt u dierlijke mest of zuiveringsslib uit op uw landbouwgrond? Dan is het ook belangrijk dat u de mest emissiearm uitrijdt. Vanaf 1 januari 2019 zijn daarvoor nieuwe regels voor grasland op klei- en veengrond. U leest er meer over op de informatiepagina Hoe mest uitrijden.

Compost

Compost mag u bijna altijd het hele jaar gebruiken. U verspreidt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft u niet emissiearm te doen.

Wanneer niet uitrijden?

Geen compost als u wilt uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water.
 • een bodem die in de periode van 1 september t/m 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie.
 • bouwland met een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Overige organische meststoffen

U mag het hele jaar overige organische meststoffen uitrijden op landbouwgrond. Verspreid de meststoffen wel gelijkmatig over het perceel. U hoeft de meststof niet emissiearm uit te rijden.

Wanneer niet uitrijden?

Geen overige organische meststof als u wilt uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water.
 • een bodem die in de periode van 1 september t/m 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. 
 • bouwland met een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Kalkmeststof

Voor kalkmeststoffen zijn geen uitrijdregels. U mag deze het hele jaar gebruiken. U hoeft de meststof niet emissiearm uit te rijden.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. Dat hoeft u niet emissiearm te doen. Verspreid de meststoffen gelijkmatig over het perceel.

Uitbreidingen van deze uitrijdperiode

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland is gelijkmatig beteeld .
 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u van 16 januari tot en met 31 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland is gelijkmatig beteeld met hyacinten of tulpen.
 • Voor de teelt van uitsluitend fruit op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.
 • Voor de teelt van uitsluitend fruit op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.
 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland is gelijkmatig beteeld.
 • Voor de teelt van rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland is gelijkmatig beteeld en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het daaropvolgende jaar.

Wanneer niet uitrijden?

Geen stikstofkunstmest als u wilt uitrijden op:

 • een bodem die geheel of gedeeltelijk bevroren is, of geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water.
 • een bodem die in de periode van 1 september t/m 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. 
 • bouwland met een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Service menu right