Mest vervoeren en opslaan

Meer artikelen
Mesttransport - mest vervoeren en opslaan

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en overige meststoffen wegen en bemonsteren. Dat geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het vervoer en opslag van mest in beeld hebben. Daarom vult u bij elk mesttransport een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in. Bij vervoer van zuiveringsslib en compost heeft u per afnemer een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) nodig. De gegevens worden geregistreerd om zo te controleren waar de meststoffen vandaan komen en naartoe gaan. Voor de handel van overige meststoffen voldoet u aan verhandelingseisen.

Er is sprake van handel van meststoffen door handelaren of gebruikers bij:

  • het vervoeren van meststoffen;
  • het in voorraad of opslag hebben van meststoffen;
  • het produceren van meststoffen;
  • het aanbieden van meststoffen (als leverancier).

Service menu right