Service menu right

Dierlijke mest bemonsteren, vervoeren en verhandelen

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest wegen en bemonsteren. Dit geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

Dierlijke meststoffen

Dierlijke meststoffen zijn alle meststoffen van dieren die u voor gebruiks- en winstdoeleinden houdt, en producten die deze stoffen bevatten, zoals:

  • uitwerpselen van dieren
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Bemonsteren

Een geregistreerd vervoerder of een onafhankelijke monsternemer bemonstert uw mest. Dit kan handmatig of met speciale bemonsteringsapparatuur die vastzit aan het transportmiddel. Wie de mest mag bemonsteren en welke methode u moet gebruiken hangt af van de soort mest. Meer informatie vindt u op de pagina Dierlijke mest bemonsteren.

Vervoer

U houdt zich bij het vervoer van dierlijke mest aan de volgende voorwaarden:

  • Een geregistreerd vervoerder doet het transport.
  • Het transport gebeurt met geregistreerde AGR/GPS apparatuur.
  • U weegt de vracht.
  • U bemonstert de mest en laat dit monster analyseren.
  • U vult een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen in en stuurt dit op.
In sommige gevallen hoeft u zich niet aan de voorwaarden te houden. Op de pagina Vrijstellingen leest u hier meer over.