Dierlijke mest bemonsteren, vervoeren en verhandelen

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest wegen en bemonsteren. Dit geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

 

Dierlijke meststoffen

Dierlijke meststoffen zijn alle meststoffen van dieren die u voor gebruiks- en winstdoeleinden houdt, en producten die deze stoffen bevatten, zoals:

  • uitwerpselen van dieren
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Onafhankelijke monstername door erkende organisatie

Sinds oktober 2017 mogen alleen nog onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie mestmonsters van dikke fractie nemen. Vervoerders mogen dit niet meer doen. Dit staat in de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Hiermee willen wij samen met het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving van de regels versterken.

Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit.

Meer over erkenning en registratie monsternemende organisaties en wat u extra toevoegt op een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM), leest u op de pagina Onafhankelijke monstername.

Service menu right