Dierlijke mest laten analyseren

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Vaste mestmonsters van dikke fractie mogen per 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie, en niet meer door vervoerders.

Onafhankelijke monstername bij dikke fractie is verplicht sinds de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is veranderd. Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Onafhankelijke monstername.

Analyse laten uitvoeren

Wilt u een analyse op dierlijke mest laten uitvoeren? Stuur dan de monsters binnen 10 werkdagen naar een geaccrediteerd en erkend laboratorium. De analyse vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst plaats.

De uitslagen worden vervolgens uiterlijk 5 werkdagen na de analyse verstuurd naar de vervoerder, de afnemer, de leverancier en ons.

Heranalyse

U kunt één keer een heranalyse aanvragen. Doe dit binnen 10 werkdagen na verzending van de analyseresultaten. Het laboratorium dat de eerste analyse heeft uitgevoerd, doet ook de heranalyse. Aanvullende informatie over (her)analyses vindt u op de pagina Mestanalyse en laboratoria.

Service menu right