Pijpleiding voor mesttransport registreren

Meer artikelen
Boekenkast met administratie - Pijpleiding voor mesttransport registreren

Als u mest via een pijpleiding wilt transporteren moet u er eerst voor zorgen dat deze pijpleiding bij ons is geregistreerd. Er gelden voorwaarden voor mestvervoer via een pijpleiding.

Mest wordt vervoerd over de weg, maar ook via een pijpleiding. Dit scheelt vervoer over de weg en het voorkomt overlast voor de omgeving en het milieu. Het transport via een pijpleiding is alleen toegestaan tussen 2 ondernemers. Zij moeten ervoor zorgen dat de mest wordt bemonsterd en geanalyseerd.

Voorwaarden

U mag dierlijke mest via een pijpleiding van een bedrijf naar een intermediaire onderneming vervoeren. Dit zijn de voorwaarden die dan gelden:

  • De pijpleiding, de bemonsterings- en verpakkingsapparatuur en de AGR/GPS-apparatuur horen bij de intermediaire onderneming.
  • De pijpleiding wordt uitsluitend gebruikt voor de afvoer van meststoffen van één bedrijf.
  • De grootte van de vracht wordt vooraf aan het vervoer bepaald en is maximaal één lading van maximaal 36 ton.
  • De vracht wordt binnen 24 uur vervoerd.

VDM bij elke vracht

Voor elke vracht via de pijpleiding maakt de intermediair een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) op. Onderteken het VDM op het moment dat de dierlijke mest wordt aangevoerd. Ook het leverende bedrijf ondertekent het VDM. Vul op het VDM opmerkingscode 42 (‘Geen wegtransport') in.

Verplichte apparatuur

De intermediaire onderneming moet de pijp voorzien van een weegsysteem, bemonsterings- en verpakkingsapparatuur en een AGR/GPS-systeem.

Weegsysteem

De pijpleiding moet een apparaat hebben waarmee het volume wordt bepaald. Vervolgens wordt aan de hand van de dichtheid het gewicht bepaald. De apparatuur moet voldoen aan de regels die staan in de Metrologiewet.

Bemonsterings- en verpakkingsapparatuur

De pijp moet zijn uitgerust met automatische bemonsteringsapparatuur. Dit neemt een representatief monster door gelijkmatig verdeeld over de vracht (maximaal 36 ton) vijfmaal 150 milliliter af te tappen. Het monster wordt automatisch verpakt met de verpakkingsapparatuur.

AGR/GPS-systeem

De pijpleiding moet apparatuur hebben voor automatische gegevensregistratie (AGR) en satellietvolgapparatuur (GPS). Deze apparatuur verstuurt bij elk transport automatisch de tijd, datum en GPS-coördinaten naar ons toe. Het AGR/GPS-systeem moet zijn goedgekeurd en bij ons zijn geregistreerd. Meer hierover leest u op de pagina Administratie en registratie voor intermediairs.

Pijpleiding registreren

De intermediaire onderneming moet de pijpleiding met de bemonsteringsapparatuur, verpakkingsapparatuur en AGR/GPS-apparatuur registreren.

Service menu right