Transportband voor mesttransport

Meer artikelen
Transportband voor mesttransport - boer in een koeienstal

Voor het vervoer van dierlijke mest per transportband gelden bepaalde voorwaarden. Het vervoer per transportband gebeurt door geregistreerde intermediairs.

Als intermediair bent u zowel vervoerder als afnemer van de mest. Daarom bent u ook verantwoordelijk voor het beheer van de transportband.

Voorwaarden

Voor het vervoer van dierlijke mest per transportband houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • De transportband en de AGR/GPS-apparatuur behoren tot uw onderneming.
  • De transportband wordt uitsluitend gebruikt voor de afvoer van meststoffen van één bedrijf.
  • De transportband heeft een vaste standplaats.
  • De transportband is erop ingericht (bijvoorbeeld met een overkapping) dat de vervoerde mest niet vervuild kan worden.
  • De grootte van de vracht wordt vooraf aan het vervoer bepaald en is op zijn hoogst één lading van maximaal 36 ton.
  • De vracht wordt binnen 24 uur vervoerd.

VDM bij elke vracht

Per 'vracht' van maximaal 36 ton maakt u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) op. U vult dit in en ondertekent het op het tijdstip waarop de vracht dierlijke mest wordt aangevoerd. Hierna stuurt u het vervoersbewijs naar de leverancier. Die ondertekent het VDM en stuurt het naar u terug. Op het vervoersbewijs moet opmerkingscode 42 ('Geen wegtransport') worden ingevuld.

Weegcellen

U bepaalt het gewicht van de hoeveelheid dierlijke mest met behulp van geijkte weegcellen die aan de transportband zijn aangebracht.

Bemonsteren

Uit een vracht vaste mest stelt u een representatief monster samen met een gewicht van minimaal 500 gram en maximaal 800 gram. Dit doet u door handmatig deelmonsters te nemen, evenredig verspreid over de vracht. U verpakt het genomen monster in een monsterverpakking die voldoet aan bijlage E, onderdeel B.

Meer over het bemonsteren van vaste mest leest u op de pagina Dierlijke mest bemonsteren.

AGR/GPS-apparatuur

Bij het vervoer per transportband werkt u met AGR/GPS. De transportband moet hiervoor uitgerust zijn met de voorgeschreven apparatuur voor automatische gegevensregistratie (AGR) en satellietvolgapparatuur (GPS). De AGR-apparatuur registreert tijd, datum en GPS-coördinaten van het starten en stoppen van de transportband. De AGR-apparatuur moet voldoen aan de prestatiekenmerken in bijlage E, onderdeel E. U registreert de AGR/GPS-apparatuur bij ons in de VMR-applicatie. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op de pagina Administratie en registratie voor intermediairs. U hoeft de transportband niet te registreren.

Service menu right