Onafhankelijke monstername

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen per 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders.

Dit staat in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Ook een laboratorium dat dierlijke mest analyseert moet door RVO.nl zijn erkend. Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving hiervan versterken.

Verplichte onafhankelijke monstername bij dikke fractie

Onder de nieuwe regeling is onafhankelijke monstername bij dikke fractie verplicht. Dikke fractie is vaste mest dat bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit.

Erkenning en registratie monsternemende organisatie

De onafhankelijke monsternemende organisatie neemt vaste mestmonsters van de dikke fractie. Deze organisaties zijn geaccrediteerd en erkend. Kijk voor het aanvragen van de erkenning op de pagina Erkenning monsternemende organisatie en laboratorium. Een lijst met erkende organisaties vindt u op de pagina Administratie onafhankelijke monsternemende organisatie.

De onafhankelijke monsternemende organisaties hebben 2 veiligheidsinstructies opgesteld: 1 voor mestleveranciers en 1 voor monsternemers. U vindt ze op de website van brancheorganisatie CUMELA.

Erkenning en registratie laboratorium

Een laboratorium analyseert de monsters van onder andere de dikke fractie. Laboratoria zijn geaccrediteerd en erkend. Kijk voor het aanvragen van de erkenning op onze pagina Dierlijke mest analyseren. Een lijst met erkende laboratoria vindt u op de pagina Geaccrediteerde en erkende laboratoria.

Erkenning en registratie vervoerder

Een vervoerder zorgt nog wel voor het transport van de dikke fractie. Hiervoor is een ingevuld Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) nodig. Vervoerders zijn door ons geregistreerd als intermediaire ondernemingen. Informatie over de registratie en een overzicht van de vervoerders vindt u op de pagina Administratie en registratie mestintermediairs.

Service menu right