Erkenning monsternemende organisatie en laboratorium

Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie mogen per 1 oktober 2017 dikke fractie bemonsteren. Ook laboratoria die dierlijke mest analyseren, moeten door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) erkend zijn.

Erkenning onafhankelijke monsternemende organisatie

Een onafhankelijke monsternemende organisatie die dikke fractie bemonstert, moet vanaf 1 oktober 2017 erkend zijn door RVO.nl. Ook moet uw organisatie aantoonbaar voldoen aan de accreditatienormen in bijlage H van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, de zogenoemde AP06.

Erkenning aanvragen

U kunt bij ons erkenning aanvragen. De namen van erkende organisaties publiceren wij op de pagina Administratie onafhankelijke monsternemende organisatie.

De kosten voor het aanvragen van de erkenning zijn € 1.312. U krijgt de erkenning voor onbepaalde tijd en mag u niet overdragen.

Verplichtingen

Als erkende, onafhankelijke monsternemende organisatie heeft u meerdere verplichtingen:

 • U neemt actief deel aan het harmonisatieoverleg tussen de monsternemende organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook geeft u gevolg aan de uitkomsten van dat overleg.
 • U zorgt ervoor dat uw onafhankelijkheid geborgd is. U garandeert bijvoorbeeld dat monsters genomen worden door een onafhankelijk persoon.
 • U zorgt ervoor dat monsters genomen worden volgens de regels van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vrachtbemonstering.
 • U houdt zich aan de voorschriften in het accreditatieprogramma (AP06). U vindt de werkwijze in de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) van 31 januari 2019.
 • Bij het aanvragen verklaart u dat u kunt voldoen aan de gedragscode.
 • U registreert afwijkingen en bijzonderheden zoals:
  • afwijkingen van de werkwijze zoals beschreven in het accreditatieprogramma (AP06);
  • afwijkingen van de bemonsteringsstrategie van de monsternemende organisatie;
  • bijzonderheden die kunnen duiden op frauduleus handelen.
    

Van afwijkingen of bijzonderheden is bijvoorbeeld sprake als er gescheiden mest is opgegeven, maar ter plaatse blijkt het niet om dikke fractie te gaan. Voer bij afwijkingen of bijzonderheden de bemonstering niet uit en informeer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wijzigingen

Geef wijzigingen in naam, adres en vestigingsplaats binnen 30 dagen aan ons door via Uw registratie bij ons.

Erkenning laboratorium

Alle laboratoria die dierlijk mest willen analyseren, moeten vanaf 1 februari 2017 erkend zijn door RVO.nl. Meer informatie hierover leest u op de pagina Dierlijke mest analyseren.

Service menu right