Partijbemonstering

Vanaf 1 februari 2019 vervalt partijbemonstering. Onafhankelijke monsternemende organisaties nemen hun monsters dan alleen nog per vracht mest bestaande uit dikke fractie.

Het schrappen van partijbemonstering heeft een aantal voordelen:

  • Voor een representatieve monsterneming zijn bij vrachten mest minder monstergrepen nodig. De kosten voor deze manier van controleren zijn lager. Onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) laat zien dat er bij partijbemonstering meer grepen genomen moesten worden om tot een representatief monster van een partij dikke fractie te komen. Met als gevolg veel grepen mest, waardoor de bemonstering van een partij meer kosten met zich mee bracht.
  • Monstername per vracht mest komt de controles door de NVWA ten goede. Controles en steekproeven zijn gemakkelijker uit te voeren op een vracht dan op een partij. Ook is met  vrachtbemonstering beter te borgen dat de mest die bemonsterd wordt ook afgevoerd wordt.
  • En ook komt met dit besluit een einde aan gevaarlijke situaties in de werkomstandigheden van de monsternemende organisaties en controleurs.

Service menu right