Service menu right

Overige meststoffen bemonsteren, vervoeren en verhandelen

Meer artikelen

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Voor het verhandelen en produceren van deze meststoffen voldoet u aan verschillende eisen. Ook bemonstert en analyseert u overige meststoffen.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Deze stoffen zitten bijvoorbeeld in dierlijke mest, compost en zuiveringsslib en overige meststoffen. Onbenutte meststoffen komen terecht in de bodem en het water. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken zijn er regels en gebruiksnormen voor meststoffen.

Overige meststoffen

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Voorbeelden zijn:

Handel in overige meststoffen

Om overige meststoffen te mogen verhandelen, voldoet u aan algemene en landbouwkundige eisen en eisen op het gebied van milieu, verpakking en etikettering. Ook bemonstert en analyseert u de overige meststoffen. Daarnaast bent u als producent of leverancier bij ons geregistreerd als overige leverancier of afnemer. Levert u naast overige meststoffen ook dierlijke mest? Dan registreert u zich bij ons als intermediair.