EG-meststof

Meer artikelen
Anorganische mest

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. EG-meststoffen vallen onder overige meststoffen. U moet voldoen aan algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen om deze meststof te mogen verhandelen en produceren.

EG-meststoffen zijn kunstmeststoffen waarbij op het etiket staat dat ze een 'EG-meststof' zijn. De typen EG-meststoffen vindt u in bijlage I (pdf) van de EG-meststoffen verordening.

In deze verordening staan de volgende typen EG-meststoffen:

  • anorganische enkelvoudige meststoffen met primaire nutriënten (stikstof, fosfaat en kalimeststoffen)
  • anorganische samengestelde meststoffen met primaire nutriënten (NP, NP, NK en PK-meststoffen)
  • anorganische vloeibare meststoffen (enkelvoudige en samengestelde)
  • anorganische meststoffen met secundaire nutriënten
  • anorganische meststoffen met micronutriënten (één of meer van de micronutriënten borium, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen of zink)

Verhandelen

U mag EG-meststoffen vrij verhandelen binnen de Europese Unie (EU) volgens de Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen (pdf). In de verordening vindt u gedetailleerde voorschriften over de samenstelling, identificatie, traceerbaarheid en etikettering van EG-meststoffen. De verantwoordelijkheid ligt bij de producent of ondernemer die de EG-meststof verhandelt. U zorgt ervoor dat de EG-meststof aan de voorschriften uit de verordening voldoet.

Geen verplichting

Op kunstmeststof die aan de EG-voorwaarden voldoet, hoeft geen EG-meststof-etiket. U besluit zelf of u dit doet. Heeft de meststof wel een EG-meststof-etiket? Dan voldoet de meststof aan alle voorwaarden van de EG-verordening. De overheid controleert steekproefsgewijs of dit het geval is.

Vervoer en opslag

U leest de voorschriften voor het vervoer en opslag van nitraathoudende meststoffen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7 (PGS 7): Nitraathoudende meststoffen; opslag en vervoer (pdf).

Voor opslag van een EG-meststof op landbouwbedrijven gelden de Milieuregels.

Service menu right