Zuiveringsslib en compost bemonsteren, vervoeren en verhandelen

Meer artikelen
Mesttransport - mest vervoeren en opslaan

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u zuiveringsslib en compost wegen en bemonsteren. Dat geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

In de Meststoffenwet staan regels om overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu. De overheid wil het vervoer van meststoffen in beeld hebben. Daarom vult u per afnemer een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) in. De gegevens van het transport en zuiveringsslib en compost worden geregistreerd om zo te controleren waar deze meststoffen vandaan komen en naartoe gaan.

Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is slib uit:

  • een installatie voor de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater of van ander afvalwater van soortgelijke samenstelling
  • septictanks en andere installaties voor de verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater, met uitzondering van vet- en zandvangers

Compost

Compost bestaat uit één of meer organische afvalstoffen. Deze afvalstoffen zijn soms wel en soms niet met bodembestanddelen gemengd. Ze zijn met behulp van micro-organismen afgebroken en omgezet tot een homogeen eindproduct. Dit is zo stabiel dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt. In compost zitten geen dierlijke meststoffen.

Vrijstellingen

Bij het vervoer van compost en zuiveringsslib hoeft u in bepaalde gevallen geen Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) in te vullen.

U bent hiervan vrijgesteld bij het vervoer van:

  • compost verpakt in eenheden van 25 kg;
  • compost naar een particulier in leveringen tot maximaal 3.000 kg los product per levering;
  • als u vast zuiveringsslib of compost binnen uw eigen bedrijf verplaatst, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel.

Vervoert u als intermediair zuiveringsslib of compost binnen uw eigen intermediaire onderneming? Dan vult u wel een VZC in.

Service menu right