Aanvullende gegevens intermediair

Meer artikelen
Aanvullende gegevens mestintermediair

Bent u mestintermediair? Dan vragen we u om elk jaar een aantal aanvullende gegevens aan ons door te geven. Op deze pagina leest u hier meer over.

De overheid wil zicht houden op de hoeveelheid meststoffen in Nederland. Daarom is het nodig dat ondernemers een administratie bijhouden van de herkomst en bestemming van meststoffen. Een verkeerde toepassing van meststoffen kan het milieu belasten. Uit de administratie blijkt onder andere dat de dierlijke mest op een verantwoorde manier is vervoerd. Dit geldt voor alle ondernemers in het traject, van voerleverancier tot afnemer.

Aanvullende gegevens doorgeven

Elk jaar geeft u voor 1 februari de volgende aanvullende gegevens aan ons door:

  • eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december
  • aan- en afvoer van andere meststoffen (zoals kunstmest)

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Bent u producent van mineralenconcentraat en heeft u op 31 december een eindvoorraad mineralenconcentraat? En heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in als dierlijke vloeibare mest. Dit doet u in het formulier Aanvullende gegevens doorgeven bij het kopje Eindvoorraad meststoffen op mijn.rvo.nl.

U berekent de hoeveelheid fosfaat en stikstof met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Zijn er geen analysegegevens aanwezig? Dan mag u de hoeveelheid fosfaat en stikstof berekenen met de forfaitaire gehalten. Dit is 6,4 kilogram stikstof per ton en 0,30 kilogram fosfaat per ton.

Service menu right