Administratie en registratie agrarische bedrijven

Meer artikelen
Korenveld met bloemen - administratie en registratie voor agrarische bedrijven

Onbenutte meststoffen kunnen het milieu belasten. De overheid wil daarom weten hoeveel meststoffen in omloop zijn. Bent u agrarisch ondernemer? Dan moet u een administratie bijhouden over de productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaten en stikstoffen. Niet alle meststoffen worden opgenomen door het gewas. Hierdoor komt er fosfaat en stikstof in de bodem en in het water. Dit kan het milieu belasten.  

Bijhouden administratie

Uw bedrijf moet bij ons geregistreerd staan. De administratie houdt u bij per kalenderjaar en per diercategorie. Hoe u dit doet, bepaalt u zelf.

Gebruikt u een managementprogramma? Dan kunt u deze misschien gebruiken voor het bijhouden van de administratie en registratie. Vraag aan uw leverancier of het programma hiervoor geschikt is.

Bewaren administratie

Met de administratie moet u aan kunnen tonen dat uw gegevens correct zijn. Bewaar daarom alle documenten in elk geval 5 jaar. Belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld de facturen van de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen, eigendomsaktes, pachtcontracten of de oprichtingsakte van uw bedrijf.

Welke gegevens bewaren

U bewaart in uw administratie in elk geval:

Registratie bedrijf

 • bedrijfsgegevens
 • locaties

Grond

 • oppervlakte
 • ligging
 • gewas
 • akten en contracten

Dieren

 • aantallen per diersoort
 • aan- en afvoer van staldieren
 • begin- en eindvoorraad van staldieren

Mest

 • aan- en afvoer van dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen
 • begin- en eindvoorraad dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen
 • hoeveelheden stikstof en fosfaat van bewerkte of verwerkte dierlijke meststoffen

Voer, melk en eieren

 • aan- en afvoer van voer voor staldieren
 • begin- en eindvoorraad van eigen voer voor staldieren
 • geproduceerde hoeveelheid koemelk en het ureumgehalte per kg
 • afvoer van eieren van staldieren
 • begin- en eindvoorraad van eieren van staldieren

Bewerken en verwerken mest

 • methode van bewerking of verwerking
 • hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke mest
 • hoeveelheid, aard en samenstelling van de stoffen die u met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt
 • hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking

Service menu right