Administratie en registratie agrarische bedrijven

Meer artikelen
Korenveld met bloemen - administratie en registratie voor agrarische bedrijven

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaten en stikstoffen. Onbenutte meststoffen komen in de bodem en in het water terecht. Dit kan het milieu belasten. Om oog te houden op de hoeveelheid meststoffen die in omloop zijn, is een goede administratie van belang. De overheid heeft hier uw gegevens voor nodig.

U bent als agrarisch ondernemer verplicht een administratie bij te houden over de productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen. Uw agrarisch bedrijf moet bij ons geregistreerd staan.

Bijhouden

Houd de administratie per kalenderjaar en per diercategorie bij. Hoe u de administratie precies bijhoudt, bepaalt u zelf. Gebruikt u een managementprogramma? Informeer dan bij de leverancier of dit programma voldoet aan de voorschriften.

Bewaren

De administratie moet aantonen dat uw gegevens correct zijn. Bewaar dus alle documenten zoals de facturen van de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen, eigendomsaktes, pachtcontracten of de oprichtingsakte van uw bedrijf. Bewaar deze documenten minimaal 5 jaar.

Welke gegevens

Houd als agrarisch ondernemer in uw administratie minimaal de volgende gegevens bij:

Registratie bedrijf

 • bedrijfsgegevens
 • locaties

Grond

 • oppervlakte
 • ligging
 • gewas
 • akten en contracten

Dieren

 • aantallen per diersoort
 • aan- en afvoer van staldieren
 • begin- en eindvoorraad van staldieren

Mest

 • aan- en afvoer van dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen
 • begin- en eindvoorraad dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen
 • hoeveelheden stikstof en fosfaat van bewerkte of verwerkte dierlijke meststoffen

Voer, melk en eieren

 • aan- en afvoer van voer voor staldieren
 • begin- en eindvoorraad van eigen voer voor staldieren
 • afvoer van melk van graasdieren
 • afvoer van eieren van staldieren
 • begin- en eindvoorraad van eieren van staldieren

Bewerken en verwerken mest

 • de methode van bewerking of verwerking
 • de hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke mest
 • de hoeveelheid, aard en samenstelling van de stoffen die u met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt
 • de hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking

Service menu right