Vrijstelling kleine bedrijven en hobbydieren

Meer artikelen
Korenveld met bloemen - administratie en registratie voor agrarische bedrijven

Een klein bedrijf hoeft geen administratie bij te houden voor het mestbeleid. Het hoeft zich ook niet bij ons te registreren.

U bent vrijgesteld van de administratieplicht voor het mestbeleid als uw bedrijf:

  • per jaar niet meer dan 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen produceert of aanvoert, en
  • in een jaar nooit meer dan 3 hectare landbouwgrond heeft.

Het kan wel zijn dat u uw bedrijf moet laten registreren vanuit andere regelgeving.

Kleine bedrijfstak

Houdt u bedrijfsmatig een klein aantal dieren van een bepaalde soort? Dan bent u voor deze dieren vrijgesteld van administratieve verplichtingen als ze per jaar maximaal 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen produceren. U moet nog wel aan de gebruiksnormen voldoen. Ook moet de vervoerder bij afvoer van de mest altijd een ingevuld Vervoersbewijs dierlijke meststoffen insturen.

Houders van hobbydieren

De administratieplicht voor het mestbeleid geldt niet voor dieren die u hobbymatig houdt. Hun mest wordt niet gezien als dierlijke mest en telt dus niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. De mest telt wel mee voor de fosfaatgebruiksnorm en de stikstofgebruiksnorm. Daarom moet u dit, als u mest van hobbydieren gebruikt op uw bedrijf, vastleggen in uw administratie.

Vrijstelling schapen

Voor het inscharen schapen geldt een vrijstelling. Uw buurman hoeft de schapen niet in de administratie op te nemen als hij:
•    minder dan 450 schapen inschaart en
•    korter dan 4 weken inschaart en
•    eenmalig per jaar buiten de periode van 1 maart tot 1 oktober inschaart.

De mest van deze ingeschaarde schapen telt in eerste instantie niet mee bij het berekenen van de gebruiksruimte. Als uw buurman zijn gebruiksruimte overschrijdt, dan maken we een nieuwe berekening waarin we ook de mest van de ingeschaarde schapen meenemen. Deze totale overschrijding van de gebruiksruimte (dus inclusief de mest van de ingeschaarde schapen) bepaalt de hoogte van de boete.

Service menu right