Administratie en registratie intermediair

Bent u mestintermediair? Dan moet u uw onderneming laten registreren en een administratie bijhouden. U geeft jaarlijks de aanvullende gegevens aan ons door.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil zicht houden op de hoeveelheid meststoffen in Nederland. Daarom is het nodig dat ondernemers een administratie bijhouden van de herkomst en bestemming van meststoffen. Een verkeerde toepassing van meststoffen kan het milieu belasten. Uit de administratie moet onder andere blijken dat de dierlijke mest op een verantwoorde manier is vervoerd. Dit geldt voor alle ondernemers in het traject, van de leverancier tot de afnemer van dierlijke mest.

Bedrijf registreren

Als intermediair mag u alleen meststoffen verhandelen, vervoeren of opslaan als u uw onderneming bij ons heeft geregistreerd. U moet al uw ondernemingen apart registreren.

Aanmeldprocedure

Wilt u uw bedrijf registreren als intermediaire onderneming? Vul dan de digitale vragenlijst in die u vindt op mijn.rvo.nl. Op basis van deze vragenlijst voeren wij een integriteitsonderzoek uit.

Registratie

Na ongeveer 6 weken bepalen wij of wij uw bedrijf registreren als intermediaire onderneming. Vanaf dat moment kunt u uw opslagen, apparatuur en transportmiddelen registreren en dierlijke meststoffen verhandelen, transporteren en opslaan.

Overzicht vervoerders

Als u geregistreerd bent, dan zetten wij u op de lijst Overzicht Vervoerders. Deze lijst ziet u onder aan deze pagina. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Vervoerders die geschorst of geschrapt zijn, staan ook in het overzicht.

Registratie wijzigen

Wijzigingen in uw organisatie moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven.

 • relatiegegevens (bijvoorbeeld adresgegevens, naam van de onderneming, rechtsvorm, samenwerkingsverband, bankrekeningnummer).
 • opslagen, voertuigen of apparatuur

Bedrijfsoverdracht intermediaire onderneming

Bij een bedrijfsovername of als een bedrijf een andere juridische status krijgt, kunt u pas mest vervoeren als de Bibob-toets is afgerond. U zorgt er in dat geval voor dat u het overnemende bedrijf eerst opricht en de Bibob-toets doorloopt. Zo kunt u uw intermediaire activiteiten laten doorlopen op het oorspronkelijke bedrijf. Nadat het overnemende bedrijf als intermediaire onderneming is geregistreerd, kan de bedrijfsoverdracht plaatsvinden. Op dat moment beëindigt u ook het oorspronkelijke bedrijf.

Machtiging voor bedrijf uitgeschreven bij KVK

Pas wanneer het overnemende bedrijf de Bibob-toets heeft doorlopen en het nieuwe nummer geregistreerd is als intermediair, kunt u uw voertuigen en apparatuur overzetten. Tot dan mag u blijven rijden onder uw oude relatienummer. De VDM’s stuurt u daarom ook nog onder uw oude relatienummer in, anders krijgt u een foutmelding omdat het nieuwe relatienummer niet overeenkomt met de registratie van de apparatuur.

De VDM’s kunt u onder het oude relatienummer insturen via een machtiging voor een bedrijf uitgeschreven bij KVK. Inloggen kan ook onder uw nieuwe relatienummer, maar dan registreert u de VDM's wél onder het oude relatienummer.

Afmelden

Als u stopt met het vervoer van dierlijke mest, dan meldt u zich af als geregistreerde vervoerder. Alle bedrijfsmiddelen worden dan afgemeld.

Schrappen registratie

Wij kunnen de registratie van een intermediaire onderneming weigeren of schrappen. Dit doen we wanneer er een groot risico bestaat dat de registratie is of zal worden gebruikt om regels te overtreden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om overtredingen op het gebied van:

 • het verhandelen en vervoeren van meststoffen
 • de verantwoording van de aan- en afgevoerde meststoffen
 • de hoeveelheidsbepaling van meststoffen (manier van wegen en bemonsteren)
 • de administratieve verplichtingen van intermediaire ondernemingen
 • de opslag van meststoffen
 • de bewerking en verwerking van dierlijke meststoffen

Door het schrappen van de registratie staat een intermediair niet meer geregistreerd als intermediaire onderneming. Dit wordt ook op het overzicht weergegeven. Hierdoor mag de intermediair niet langer dierlijke mest vervoeren of laten aanvoeren. Ook het verwerken van dierlijke mest voor de mestverwerkingsplicht is dan niet meer mogelijk.

Schorsen registratie

De registratie van een intermediair kan ook worden geschorst. Dit gebeurt wanneer een onherroepelijk geworden bestuurlijke of strafrechtelijke boete niet is betaald of een verbeurd verklaarde dwangsom niet is voldaan. Deze schorsing blijft van kracht totdat de boete of de dwangsom is betaald. Zolang een intermediair geschorst is, kan hij ook geen mest verwerken voor de mestverwerkingsplicht. Dit wordt ook op het overzicht weergegeven.

Aanvullende gegevens doorgeven

Elk jaar moet u aanvullende gegevens aan ons doorgeven. Geef daarom vóór 1 februari de volgende gegevens aan ons door:

 • eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest)
 • aan- en afvoer van andere meststoffen (zoals kunstmest)
 • overdracht of overname van een opslag met daarin dierlijke meststoffen

Verplicht vooraf uw mesttransport melden

Soms verplichten wij mesttransporteurs om vooraf een transportmelding door te geven. Is dit bij u het geval? Dan moet u minimaal 24 uur voordat u start met het mesttransport de melding doen.

Overzicht vervoerders

We publiceren elke maand een overzicht van geregistreerde intermediaire ondernemingen. De laatste versie vindt u hieronder. Wilt u graag een overzicht bekijken van een andere maand? Dan kunt u deze vinden in de bibliotheek.

Download:

Service menu right