Mestadministratie bij een gecombineerd bedrijf

Heeft u een landbouwbedrijf en bent u intermediair en staan beide bedrijven onder één KvK-nummer geregistreerd? Dan registreren wij u ook onder één relatienummer. Hou gescheiden administraties bij van uw landbouwbedrijf en de intermediaire onderneming.

Hier leest u aan welke eisen uw administratie moet voldoen. Meer informatie vindt u bij Administratie en registratie voor agrarische bedrijven.

Vervoert u mest tussen uw landbouwbedrijf en uw intermediaire onderneming? Dan moet u voldoen aan de vervoerseisen, zoals het wegen, bemonsteren en analyseren van de mest en het opmaken van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM).
Alleen de opslagen van uw intermediaire onderneming registreert u bij ons. De opslagen die in gebruik zijn bij uw landbouwbedrijf hoeft u niet te laten registreren.

Vervoersbewijs invullen

Maak voor elk transport een VDM op:

  • Bij vervoer van landbouwtak naar opslag van intermediair: vul bij zowel vraag 1 als vraag 5 het relatienummer of KvK-nummer in. Vul bij vraag 5 ook het registratienummer van de opslag in.
  • Bij afvoer van mest vanuit de opslag van uw intermediaire onderneming naar uw landbouwgrond: vul zowel bij vraag 1 als vraag 5 het relatienummer of KvK-nummer in. Vul bij vraag 1 ook het registratienummer van de opslag in.
  • Bij vervoer tussen uw opslagen van uw intermediaire onderneming: vul zowel bij vraag 1 als vraag 5 het relatienummer of KvK-nummer én het registratienummer van de opslag in.

Voert u mest af vanaf uw landbouwbedrijf of intermediaire onderneming naar een derde? Vul dan bij vraag 1 (leverancier) uw relatienummer of KvK-nummer in. Bij afvoer vanaf uw landbouwbedrijf vult u geen registratienummer van de opslag in. Bij afvoer vanuit de opslag van de intermediaire onderneming vult u het registratienummer van de opslag in.

Service menu right